gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

Vides pieejamība   

<Atpakaļ Tālāk>

Labklājības ministrija ir izstrādājusi noteikumus,

lai ēkas un vide būtu pieejama personām ar invaliditāti.

 

Ēkām un ārējai videi jābūt piemērotai

personām ar maziem bērniem un cilvēkiem gados.

Ēkām jābūt ērtām cilvēkiem

ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem.

 

Būvniecībā jāievēro noteikumi

un jāīsteno labās prakses risinājumi.

Ēkās un uz ielām ir jāizmanto atšķirīgs krāsojums,

ja mainās virsma vai tās līmenis.

Jābūt brīdinošām zīmēm, drošības margām,

ar skaņas signālu aprīkotiem luksoforiem.

Autobusi jāpielāgo pasažieriem riteņkrēslos.

 

 

<Atpakaļ Tālāk>