gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

Projekts “Dažādību veicināšana” Sabiedrības integrācijas fondā

Atpakaļ>

Cilvēkiem Latvijā ir noteiktas tiesības.

Tas nozīmē, ka cilvēkiem ar likumu

nodrošina un aizsargā dažādas iespējas.

Piemēram, tiesības vēlēt.

Latvijas pilsonis var vēlēt un ievēlēt deputātus

Latvijas republikas Saeimā un pašvaldībās.

 

Diskriminācija ir tad, kad šīs tiesības ierobežo.

Dažkārt cilvēkus diskriminē jeb ierobežo, piemēram,

dzimuma, vecuma, etniskās piederības vai invaliditātes dēļ.

 

Projektā notiek dažādi pasākumi,

lai mazinātu diskrimināciju tiem cilvēkiem Latvijā,

kuri ir mazāk aizsargāti, piemēram, bēgļiem,

cilvēkiem ar invaliditāti, sievietēm, veciem cilvēkiem u.c.

 

Projektā var saņemt dažādus pakalpojumus, piemēram,

dažādas konsultācijas (vēlamā darba jeb karjeras izvēle,

psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas,

kā arī citus motivācijas un atbalsta pasākumus).

 

Ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem

strādā sociālie darbinieki un sociālie mentori.

 

Projektā izvērtē, piemēram,

pensijas, bērnu aprūpes, izglītības, veselības u.c. jomas un nozares,

lai novērtētu, vai sievietes un vīrieši ir vienlīdzīgā situācijā,

un kā tas ietekmē viņu dzīves līmeni.

 

Darba devējiem un darbiniekiem notiek

izglītojoši pasākumi par iekļaušanos sabiedrībā un diskrimināciju.

 

Projektā būs pasākumi,

kuros sabiedrību izglītos par diskrimināciju

un veicinās labāku attieksmi pret cilvēkiem,

kas pakļauti diskriminācijai vai tiek diskriminēti.

 

Projekts notek Sabiedrības integrācijas fondā

no 2016. gada janvāra līdz 2022. gada decembrim.

 

Vairāk informācijas: https://goo.gl/J4bcXX

 

 

Atpakaļ>