gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

TRAUKSMES CELŠANA

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu celt trauksmi, iesniedzot trauksmes ziņojumu var jebkura fiziskā persona, kura: 

  • veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, 
  • ir guvusi informāciju par pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm,
  • uzskata, ka šī informācija par pārkāpumu ir ticama/patiesa var celt trauksmi, iesniedzot trauksmes ziņojumu.

Trauksmes ziņojumam jāsatur visas minētās pazīmes.

Trauksmes cēlējs trauksmes ziņojuma iesniegšanai var izmantot Trauksmes celšanas likuma 4. pantā minētos mehānismus, t.i., izmantojot iekšējo, ārējo trauksmes celšanas mehānismu vai vēršoties trauksmes cēlēju kontaktpunktā – Valsts kancelejā.

Labklājības ministrijā trauksmes ziņojumus var iesniegt šādi:

1. elektroniski, izmantojot e-adresi vai www.latvija.lv;
2. elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu trauksmes ziņojumu uz ministrijas e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
3. pašrocīgi parakstītu kādā no šādiem veidiem:
    3.1. nosūtot pa pastu; 
    3.2. nogādājot ar kurjeru; 
    3.3. iesniedzot klātienē; 
    3.4. ievietojot to īpaši izveidotā slēdzamā trauksmes ziņojumu pastkastītē ar uzrakstu „Trauksmes ziņojumi”, kas izvietota ministrijas ēkas II korpusa kāpņu telpā starp otro un trešo stāvu un nav pakļauta videonovērošanai.

Labklājības ministrija aicina trauksmes celšanai izmantot trauksmes ziņojuma veidlapu, kuru variet lejuplādēt šeit

Par trauksmes ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.

Ja persona ir iesniegusi iesniegumu, nenorādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, tad, kamēr iesniegums vēl nav izskatīts pēc būtības, persona var lūgt šo iesniegumu atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu. 

Ja Labklājības ministrija konstatē, ka jautājuma izskatīšana nav tās kompetencē, iesniegums tiek pārsūtīts kompetentajai institūcijai.

Ja jautājuma izskatīšana pilnībā vai daļā ir Labklājības ministrijas kompetencē, ministrija izvērtē, vai iesniegums, kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums, ir vai nav atzīstams par trauksmes ziņojumu, un pieņem par to lēmumu. Lēmums par iesnieguma atzīšanu/neatzīšanu par trauksmes ziņojumu nav administratīvais akts un nav apstrīdams vai pārsūdzams.

Par trauksmes celšanas jautājumiem konsultācijas sniedz ministrijas kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta lietvedības pārzines Baiba Veberste-Šimčuka un Līga Lamba, tālr.: 67021644, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā, cita starpā, ir publicēta institūciju un tajās esošo kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kura institūcija konkrētajā gadījumā ir uzskatāma par kompetento institūciju.

Trauksmes cēlēju kontaktpunkts ir Valsts kanceleja, kuras pienākumos, citu starpā, ietilpst:

1) nodrošināt tīmekļvietnē informāciju par trauksmes celšanas kārtību, kompetentajām institūcijām, tostarp kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos, un aizsardzības garantijām;
2) sniegt atbalstu un konsultācijas personām, kuras vēlas celt trauksmi, un trauksmes cēlējiem vai viņu radiniekiem trauksmes celšanas dēļ radušos jautājumu risināšanā;
3) saņemot trauksmes cēlēja ziņojumu, identificēt kompetento institūciju un 10 dienu laikā pārsūtīt saņemto ziņojumu, norādot, ka nepieciešams nodrošināt trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību;
4) veicināt sabiedrības izpratni par trauksmes celšanu;
5) sniegt metodisku atbalstu trauksmes celšanas jomā, tostarp izstrādāt un tīmekļvietnē publiskot labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei, trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu un vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanai un izskatīšanai kompetentajās institūcijās;
6) katru gadu apkopot informāciju par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību, tostarp par pārkāpumiem, kas atklāti pēc trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanas, un tīmekļvietnē publicēt pārskatu par to.