gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par minimālai vecuma pensijai noteikto aprēķina bāzi  (80,00 eiro, personām ar invaliditāti kopš bērnības - 122,69 eiro), kurai atkarībā no personas apdrošināšanas stāža (pilnos gados), par kuru piešķirta (pārrēķināta) Latvijas Republikas vecuma pensija, piemērots šāds koeficients:

1) personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 15 gadiem līdz 20 gadiem - 1,1;

2) personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 21 gada līdz 30 gadiem - 1,3;

3) personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 31 gada līdz 40 gadiem - 1,5;

4) personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir 41 un vairāk gadu - 1,7.

Minimālo vecuma pensiju aprēķina, aprēķina bāzi reizinot ar noteikto koeficientu. 


Minimālā vecuma pensija, ja apdrošināšanas  stāžs ir no 15  līdz 20 gadiem
88,00 eiro;

personai ar invaliditāti kopš bērnības - 134,96 eiro


Minimālā vecuma pensija, ja apdrošināšanas stāžs ir no 21 līdz 30 gadiem
104,00 eiro;  

personai ar invaliditāti kopš bērnības - 159,50 eiro


Minimālā vecuma pensija, ja apdrošināšanas stāžs ir no 31 līdz 40 gadiem
120,00 eiro;

personai ar invaliditāti kopš bērnības – 184,04 eiro


Minimālā vecuma pensija, ja apdrošināšanas stāžs ir 41 gads un vairāk
136,00 eiro;  

personai ar invaliditāti kopš bērnības – 208,57 eiro

 Minimālās vecuma pensijas apmēru nosaka pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) dienā, kā arī pārskatot minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzi.

Minimālos vecuma pensijas apmērus nosaka 2019.gada 3.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.579 "Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru"