gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Piemaksa pie  pensijas 

Latvijā un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs dzīvojošiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim un ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, līdz 2011.gada 31.decembrim piešķīra piemaksu 70 santīmu apmērā par katru nostrādāto gadu līdz 1996.gadam. Piemēram, ja stāžs līdz 1996.gadam - 37 gadi, tad piemaksa pie pensijas - 36,85 eiro.

Sākot ar 2012.gada 1.janvāri, nepiešķir piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam, taču tiek saglabātas jau piešķirtās piemaksas esošajā apmērā.

Cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem no 2012.gada 1.janvāra invaliditātes pensijas vietā piešķirta vecuma pensija un līdz vecuma pensijas piešķiršanas dienai pie invaliditātes pensijas bija noteikta piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, no vecuma pensijas piešķiršanas dienas uz invaliditātes laiku piešķirs piemaksu pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim.

No 2018.gada 1.jūlija personām, kuras līdz 1995.gada 31.decembrim bija sasniegušas pensijas vecumu un kurām bija piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija, palielinās piemaksas pie valsts pensijas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim. Piemaksa par stāža gadu būs 1.5 eiro. Piemaksas palielināšana notiks automātiski, iesniegums nav nepieciešams. Ja pēc 1996.gada 1.janvāra vecuma vai invaliditātes pensija piešķirta no jauna, piešķirtās piemaksas apmērs nemainīsies. Piemaksu izmaksā piešķirtajā apmērā vienlaicīgi ar vecuma pensiju. No summas, kuru veido vecuma vai invaliditātes pensija un piemaksa, ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12.panta 5.daļu.