gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Piemaksa pie  pensijas 
 

Latvijā un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs dzīvojošiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim un ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, līdz 2011.gada 31.decembrim piešķīra piemaksu par katru nostrādāto gadu līdz 1996.gadam.

Sākot ar 2012.gada 1.janvāri, nepiešķir piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam, taču tiek saglabātas jau piešķirtās piemaksas.

Cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem no 2012.gada 1.janvāra invaliditātes pensijas vietā piešķirta vecuma pensija un līdz vecuma pensijas piešķiršanas dienai pie invaliditātes pensijas bija noteikta piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, no vecuma pensijas piešķiršanas dienas uz invaliditātes laiku piešķir piemaksu pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim.

No 2018.gada 1.jūlija personām, kuras līdz 1995.gada 31.decembrim bija sasniegušas pensijas vecumu un kurām bija piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija, palielinās piemaksas pie valsts pensijas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim. Piemaksa par stāža gadu būs 1.5 eiro. Piemaksas palielināšana notiks automātiski, iesniegums nav nepieciešams. Ja pēc 1996.gada 1.janvāra vecuma vai invaliditātes pensija piešķirta no jauna, piešķirtās piemaksas apmērs nemainīsies. 

No 2019. gada 1. oktobra par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim un ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, noteikts 1,61 eiro apmērā personām, kurām:


1) vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim;
2) invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim un personas turpina saņemt invaliditātes pensiju vai vecuma pensiju.

Personām, kurām vecuma pensija piešķirta laikā no 1997.gada līdz 2011.gada beigām, piemaksas apmērs no 2019. gada 1. oktobra par vienu apdrošināšanas stāža gadu noteikts 1,07 eiro apmērā.

Piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, katru gadu oktobrī pārskata, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.


Piemaksu izmaksā piešķirtajā apmērā vienlaicīgi ar vecuma pensiju.

No summas, kuru veido vecuma vai invaliditātes pensija un piemaksa, ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 12.panta 5.daļu.