gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Tiesības ātrāk doties pensijā

<Atpakaļ Tālāk> 

Ir atsevišķi gadījumi, kad cilvēks var doties pensijā

ātrāk par likumā noteikto laiku, t.i., pēc atvieglotiem noteikumiem.

Doties pensijā 5 gadus ātrāk pirms noteiktā pensijas vecuma var:

Daudzbērnu vecāki (gan māte, gan tēvs),

ja viņi audzinājuši piecus vai vairāk bērnus, vai bērnu invalīdu.

 

Šo iespēju var izmantot,

ja cilvēka apdrošināšanas stāžs ir vismaz 25 gadi,

un visi bērni ir ne mazāk kā 8 gadus aprūpēti laika periodā līdz bērnu 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Piecus gadus ātrāk pensiju var pieprasīt arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki.

 


Ātrāk doties pensijā var cilvēki,

kuri zināmu laiku strādājuši veselībai kaitīgos apstākļos.

Sievietēm kopējam apdrošināšanas (darba) stāžam jābūt 15 gadi (1.saraksts);

20 gadi (2.saraksts), vīriešiem 20 gadi (1.saraksts); 25 gadi (2.saraksts), 

no tiem līdz 1995.gada 31.decembrim vismaz

vienai ceturtajai daļai jābūt nostrādātai veselībai kaitīgos apstākļos.

 

Politiski represētie cilvēki

arī var doties pensijā 5 gadus ātrāk.


Apdrošināšanas (darba) stāžam jābūt vismaz 30 gadiem.

 

Arī citiem iedzīvotājiem ir iespēja priekšlaicīgi pensionēties.

Priekšlaicīgi pensionēties var divus gadus

pirms noteiktā pensijas vecuma.

 

Pašreiz gan vīrieši,

gan sievietes priekšlaicīgi pensijā var doties no 61 gada vecuma.

Šajā gadījumā cilvēka apdrošināšanas stāžam ir jābūt vismaz 30 gadiem.

 

Aizejot pensijā priekšlaicīgi,

cilvēks saņem 50% no piešķirtās vecuma pensijas un piemaksas.

Taču, sasniedzot īsto pensijas vecumu,

pensijas apmēru izmaksā pilnā apmērā. 

 

<Atpakaļ Tālāk>