gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas
tikšanās ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo biedrību pārstāvjiem
 

Protokols Nr.14

Vieta: Izbraukuma sanāksme, Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA), Jūrmala, Dubultu prospekts 71 

Laiks: 2010.gada 26.februārī plkst. 10.00 

Dalībnieki:

V.Gūtmanis - LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktors
I.Vanovska - LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente
A. Pavlins  - Latvijas Nedzirdīgo Savienības valdes priekšsēdētājs
G.Mačukāns - Rīgas invalīdu biedrības "Možums" priekšsēdētājs
I.Šatkovska- Fonda „Jūnijs" cilvēkiem ar kustību traucējumiem valdes priekšsēdētāja
R.Smagars - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" pārstāvis
R.Simsone - SIVA direktore
I.Misūna - SIVA direktores vietniece
G.Kreišmane - SIVA Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas vadītāja

Protokolē:

M.Dzelzskalns - LM konsultants invalīdu vienlīdzīgu iespēju jautājumos

Darba kārtībā: Sociālā rehabilitācija un vides pieejamība SIVA, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71.

I.Vanovska informē, ka ieradušies ir NVO pārstāvji, kuri piedalās ikmēneša  Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas un NVO sanāksmēs, lai gūtu priekšstatu par sociālo rehabilitāciju un vides pieejamību, ko nodrošina SIVA, gan dzīvojamās, gan ārstniecisko procedūru telpās.

R.Simsone informē par SIVA piedāvātiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem: ārstu konsultācijas, speciālistu konsultācijas, fizioterapija, ergoterapija, masāžas, ūdensdziedniecība, ārstnieciskās aplikācijas, fizikālā terapija. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiek iedalīts divos laikos atbilstoši klienta nepieciešamībai - 21 dienas un 14 dienu kurss. Informē par veiktajiem remontdarbiem, kas nodrošina vides pieejamību. Remontdarbi ir sadalīti vairākos etapos, kas vēl nav pabeigti -

1. etaps - 2010.gada marta  beigās, 2.etaps - 2010.gada jūnija beigās. 24 istabas ir pilnībā aprīkotas lai nodrošinātu pieejamu vidi personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā. Informē par SIVA koledžas apmācības iespējām, kur 90% no absolventiem iekārtojas pastāvīgā darbā.

I.Šatkovska norāda, ka nepieciešams sociālās rehabilitācijas procesā iekļaut arī profesionālās noteikšanas testus. Koledžā nepieciešams izstrādāt individuālus mācību grafikus, lai klausītājiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā, būtu iespēja atpūsties vai mācīties guļus stāvoklī, kas samazinātu izgulējumu risku. Lūdz turpmāk apkopot informāciju par personu skaitu, kuras pārvietojas ratiņkrēslā un kuras iekārtojušās darbā, absolvējot SIVA koledžu.

A.Pavlins ierosina turpmāk uz sociālo rehabilitāciju cilvēkus ar dzirdes traucējumiem pēc iespējas komplektēt grupās, kas palīdzētu šo cilvēku integrācijai un būtu finansiāli izdevīgāk SIVA, nodrošinot surdotulka pakalpojumu.

R.Simsone norāda, ka MK noteikumi šādu iespēju neparedz, jo tiek veidota rinda, bet to varētu mēģināt saskaņot, aicinot šos cilvēkus vienlaicīgi pieteikties uz rehabilitācijas pakalpojumu.

G.Mačukāns norāda, ka jāvērš īpaša uzmanība uz klientiem nozīmēto nodarbību un procedūru apmeklētību un alkohola lietošanas aizliegumu rehabilitācijas laikā.

I.Misūna informē, ka šādi gadījumi tiek fiksēti un par tiem tiek ziņots klienta sociālajam dienestam.

V.Gūtmanis informē, ka SIVA ir veiktas reālas reformas un optimizācija, bet neskatoties uz to pakalpojums tiek nodrošināts atbilstošā kvalitātē.

A.Pavlins interesējas cik ilgs ir gaidīšanas laiks rindā pakalpojuma saņemšani.

R.Simsone informē ka aptuveni no 1,5 līdz 2 gadiem, atbilstoši piešķirtajam valsts budžetam un kapacitātei.

Sanāksmes dalībnieki apseko SIVA telpas, lai klātienē vērtētu vides pieejamību personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

 

Pieņemts zināšanai:

1.Informācija par SIVA sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

2. Lai nodrošinātu personām ar funkcionāliem traucējumiem vides pieejamību un ērtu piekļūšanu SIVA sniegtajiem pakalpojumiem, nepieciešams: ierīkot invalīdu autostāvvietas teritorijā pēc iespējas tuvāk ieejai un ierīkot papildus liftu vai invalīdu pacēlājus, kas savienotu galvenās ēkas pirmo un otro stāvu, jo šobrīd uzstādīta pacēlāja-lifta kapacitāte ir nepietiekoša.

Lai nodrošinātu interneta vides pieejamību, nepieciešams nodrošināt bezvadu interneta pieslēguma iespējas dzīvojamās istabās.

3. Atzinīgi vērtējami veiktie remontdarbi un pasākumi, kas nodrošina vides pieejamību, jo īpaši piekļūšanai ārstniecības procedūrām.

Sanāksmi slēdz 13.00

I.Vanovska

 LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļa

 

Protokolēja:                                                                  M.Dzelzskalns