gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Informācija par atklātu projekta konkursu alternatīvu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšanai reģionos 

Labklājības ministrija informē, ka 2010.gada maijā tā plāno virzīt apstiprināšanai valdībā Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otro kārtu" (turpmāk - noteikumu projekts). Noteikumu projekts paredz, ka sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes un motivācijas programmu izstrādei un īstenošanai, kā arī speciālistu apmācībai tiks organizēta atklāta projektu iesniegumu atlase. Projektu iesniedzēji varēs būt sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji reģistrētas privāto tiesību juridiskās personas, pašvaldības, pašvaldību institūcijas un valsts institūcijas. Labklājības ministrija plāno, ka pirmā projektu iesniegumu atlase tiks uzsākta 2010.gada 3.ceturksnī. Viens no priekšnoteikumiem projektu iesniegumu atlases uzsākšanai ir sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde un apstiprināšana katrā plānošanas reģionā, kas tiek īstenota darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" pirmās kārtas ietvaros (plānots pabeigt līdz 30.06.2010.). Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 2.pielikuma 3.1.punktā minētais kvalitātes kritērijs izvirza prasību projektiem sniegt tiešu ieguldījumu attiecīgā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas īstenošanā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā Jūs uzklausīs Struktūrfondu politikas nodaļas vadītāja Sanita Silova, tālr. 67021577.