gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes nr.3

Darba kārtība
2008.gada 13.augustā
15.00 - 17.00

Labklājības ministrijā, 3.stāva zālē (2.korpuss)
Skolas ielā 28  

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.  

Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja

2. Nacionālā sociālās iekļaušanas plāna (2008-2010) projekta izvērtēšana un kvantitatīvo mērķu noteikšana prioritāro uzdevumu sasniegšanai.

Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja

3. Citi jautājumi.