gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Scoiālā iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes darba kārtība Nr.3

2007.gada 19.decembrī
15.00 - 16.30


Labklājības ministrijā, 3.stāva/6.stāva zāle (2.korpuss)
Skolas ielā 28 

1. Komitejas sēdes atklāšana.

Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja

2. Komitejas sēdes darba kārtības apstiprināšana.

Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja

3. Paveiktais atbilstoši Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas 11.10.2007. sēdes protokolā nolemtajam un risināmo jautājumu izvirzīšana 2008.gadā.

Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja

4. Koncepcija "Par nodokļu, nodevu un citu maksājumu atvieglojumu sistēmas pilnveidošanu sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem" - prezentācija un diskusijas.

Maruta Pavasare, LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta Sociālā darba organizācijas un sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

5. Citi jautājumi.