gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes darba kārtība Nr.2

2007.gada 11.oktobrī
15.00 - 16.30

Labklājības ministrijā,
6.stāva zālē (2.korpuss)

1. Komitejas sēdes atklāšana.
Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja

2. Komitejas sēdes darba kārtības apstiprināšana.
Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja

3. Aktualitātes.

  • Horizontālā politika -  vienlīdzīgu iespēju politikas koordinācija dzimumu līdztiesības, invaliditātes un  novecošanās jomā;
  • Bērnu nabadzības mazināšana ES - ES sociālās iekļaušanas politikas prioritāte 2007.gadā;
  • Informatīvie ziņojumi par nacionālo iekļaušanas plānu īstenošanu 2006.gadā.

Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja
Evija Meiere, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas nodaļas vadītāja

4. Kā uzlabot pensionāru situāciju Latvijā?
Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja
Aina Verze, Latvijas Pensionāru Federācijas priekšsēdētāja

Diskusija.

5. Citi jautājumi.