gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes nr.1 

Darba kārtība

2008.gada 19.martā
15.00 - 17.00

Labklājības ministrijā, 6.stāva zālē (2.korpuss)
Skolas ielā 28 

1. Komitejas sēdes atklāšana.  
Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja

2. Komitejas sēdes darba kārtības apstiprināšana.
Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja

3. 2010.gads - Eiropas nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas gads.
Evija Meiere, komitejas vadītāja vietniece 

4. Nacionālais ziņojums par sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008. - 2010.gadam.
Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja

5. Eiropas Komisijas Sociālās aizsardzības komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas Indikatoru apakšgrupas 2008.gada darba programma.
Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja
Evija Meiere, komitejas vadītāja vietniece 

6. Horizontālā prioritāte „Vienlīdzīgas iespējas" ES struktūrfondu projektos un LR normatīvo aktu projektu anotācijas aizpildīšanas jaunā kārtība.
Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja

Citi jautājumi.