gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Materiālais atbalsts

  • Bērna invalīda kopšanas pabalsts
  • Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu
  • Pabalsts invalīdiem, kuriem nepieciešama īpaša kopšana
  • Atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību
  • Pabalsts transporta izdevuma kompensācijai
  • Pabalsts ČAES seku likvidētājiem