gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Izmaiņas cilvēkiem ar invaliditāti no 2014.gada 1.janvāra

 

Pabalsts/Pakalpojums

 

Summa latos līdz 31.12.2013.

 

Summa euro no 01.01.2014.

 

Eiro kurss 0.702804

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts

 

150.00

213.43

 

Pabalsts cilvēkam ar invaliditāti, kuram nepieciešama īpaša kopšana

100.00

142.29

 

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu 

75.00

106.72

 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts cilvēkiem ar invaliditāti kopš bērnības

75.00

106.72

 

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo dalībnieku ģimenēm

60.00

85.37

 

Vienreizēja iemaksa, bērnam ar invaliditāti saņemot tehnisko palīglīdzekli vai ar to saistītu pakalpojumu

1.00

1.42

 

Vienreizēja iemaksa, pieaugušajam ar invaliditāti saņemot tehnisko palīglīdzekli vai ar to saistītu pakalpojumu

5.00

7.11

 

Asistenta pakalpojuma 1 stundas izmaksas

1.20

1.71

 

Psihologa pakalpojuma viena konsultācija (45 minūtes)

9.00

12.81

 

Transporta izdevumu kompensācija cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās par katru pilnu sešu mēnešu periodu

56.00

79.68