gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • ESF projekts atbalstam cilvēkiem ar redzes traucējumiem
logo_esf.jpg - 4 KB
es_ar_uzrakstu.jpg - 8.63 KB
 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 Projekts „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" 

Projekts „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība

personām ar redzes traucējumiem Latvijā"

DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS

Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība"
1.4.1.2.2. apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem"

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Labklājības ministrija
Skolas iela 28, Rīga, LV-1331

PROJEKTA ĪSTENOŠNAS VIETA

Visa Latvija

PROJEKTA APSTIPRINĀŠANAS DATUMS

20.05.2009.

ĪSTENOŠANAS PERIODS

50 mēneši
18.08.2009.-30.09.2013.

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķi ir:

 • Mazināt sociālās atstumtības riska grupas - cilvēku ar redzes traucējumiem - sociālo izolētību, sekmēt šīs mzatbildīgas sabiedrības veidošana, mazināt sociālo atstumtību un netieši mērķgrupas izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos nākotnē.
 • Veicināt cilvēku ar redzes traucējumiem dzīves kvalitātes celšanos un iekļaušanos sabiedrībā, izstrādājot un īstenojot sociālās rehabilitācijas kompleksas programmas, kuras sekmēs jaunu prasmju, iemaņu un zināšanu apguvi personām ar invaliditāti.
 • Aktīvas un līdzatbildīgas sabiedrības veidošana, mazināt sociālo atstumtību un netieši veicināt cilvēku ar redzes traucējumiem iekļaušanos darba tirgū.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

 

 • Speciālistu izglītošana. Aktivitātes laikā 2009.gadā tiek sagatavota mācību programma par personu ar redzes traucējumiem apmācību specifiku. Apmācību [programma tiek īstenota  visu reģionu projektā iesaistīto speciālistu apmācībai pirms sociālās rehabilitācijas aktivitāšu uzsākšanas.
 • Motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana. Papildus valsts finansētajam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjomam, tiks izstrādātas un ieviestas jaunas, padziļinātas motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmas cilvēkiem ar redzes traucējumiem, atbilstoši spēkā esošas likumdošanas prasībām. Projekta ietvaros 13 Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centros cilvēki ar redzes traucējumiem apgūs dažādas iemaņas un prasmes. Tiks izstrādātas programmas psiholoģiskās adaptācijas treniņiem, orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguvē, pašaprūpes iemānu apguvē, kas ietver ēdienu gatavošanas, pasniegšanas un galda kultūras iemaņas, pašapkalpošanās un mājturības iemaņas, mājamatniecību. Tāpat ari ļoti svarīga ir Braila raksta apguve un tiflotehnikas lietošanas apmācība, specializēto datortehnoloģiju un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas apmācība. Projekta ietvaros cilvēkiem ar redzes traucējumiem būs iespēja apgūt saskarsmes un radošās pašizpausmes iemaņas, kā arī tiks nodrošinātas pielāgotas sporta aktivitātes. Lai cilvēki ar redzes traucējumiem sekmīgi iekļautos darba tirgū, tiks izveidota fiziskā un intelektuālā darba pamatprasmju apguves programma.
 • Palīglīdzekļu nodrošinājums projekta mērķa grupas dalībniekiem sekmīgai projekta aktivitāšu īstenošanai. Aktivitātes laikā paredzēts iegādāties vai nomāti specializētie tehniskie palīglīdzekļi ar runas sintēzi, palielinājumu vai nolasāmi ar taustes palīdzību, kas tiek izsniegti lietošanā projekta mērķa grupas dalībniekiem individuālai lietošanai uz projekta ietvaros noteiktu laiku, apmācot palīglīdzekļu lietošanu sociālās rehabilitācijas nodarbību ietvaros. 
 • Suņu-pavadoņu apmācība un klienta sagatavošana pakalpojuma izmantošanai. Pakalpojuma sniegšana - suņu-pavadoņu apmācība, klientu apzināšana un apmācība darbam ar suni-pavadoni tiks uzsākta 2010.gadā un līdz 2013.gadam tiks sagatavoti 3 šādi suņi-pavadoņi.
 • Informācijas un publicitātes pasākumi.

PROJEKTA MĒRĶGRUPAS

Projekta tiešā mērķa grupa - personas ar redzes traucējumiem, pilnīgi neredzīgi un vājredzīgi cilvēki, arī tā­di, kam redzes traucējumi ir viena no vairākām nopietnām veselības problēmām. Projekts pa­redz mērķauditorijas aktīvu līdzdalību.

FINANSĒJUMS

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)

Projekta attiecināmais ESF finansējums (LVL)

Projekta attiecināmais nacionālais finansējums (LVL)

2 205 986.83

1 875 088.81

330 898.02

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

Iznākuma rādītājs: Pilnveidoto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu ar redzes traucējumiem skaits - 1002

Rezultāta rādītājs: Eiropas Sociālā fonda finansēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo personu skaits, kas iesaistās izglītības apguvē, profesionālajā rehabilitācijā vai nodarbinātībā sešu mēnešu laikā pēc dalības projektā - 200

Kontaktpersona:

Antra Ruiķe
Labklājības ministrija
Projekta vadītāja
tālr. 67021673
fakss: 67276445
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.