gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju personām ar invaliditāti) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Proti, to piešķir:

 • personām ar invaliditāti (tajā skaitā personām ar invaliditāti kopš bērnības), kuras pārsniegušas 18 gadu vecumu un kurām nav tiesību uz valsts pensiju, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju personām ar invaliditāti. Šādos gadījumos pabalstu piešķir uz noteikto invaliditātes laiku.

Personām ar I un II invaliditātes grupu, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, piešķirtajam pabalsta apmēram, tiek piemērots attiecīgs koeficents: personām ar I invaliditātes grupu - koeficentu 1,3, personām ar  II invaliditātes grupu - koeficentu 1,2.  

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs personām ar invaliditāti no 2020.gada 1.janvāra ir: 

 • personai ar I invaliditātes grupu : vispārējā gadījumā - 104,00 eiro vai personām ar invaliditāti kopš bērnības - 159,50 eiro;
 • personai ar II invaliditātes grupu: vispārējā gadījumā - 96,00 eiro vai personām ar invaliditāti kopš bērnības - 147,23 eiro;
 • personām ar III invaliditātes grupu:  vispārējā gadījumā -  80,00 eiro  vai personām ar invaliditāti kopš bērnības - 122,69 eiro.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pamatojoties uz noteikto invaliditāti var saņemt - Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieku un bezvalstnieki, kuriempiešķirts personas kods un kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, ja viņi Latvijā bez pārtraukuma nodzīvojuši pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, bet kopumā - ne mazāk kā 60 mēnešus;

Ja valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, pabalsta izmaksu izbeidz, pirms izbraukšanas izmaksājot pabalstu par nākamajiem diviem mēnešiem.

Pieprasot valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt:

 • personiski ierodoties VSAA nodaļā;
 • elektroniska dokumenta formā, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā (www.vsaa.lv) esošo veidlapu;
 • nosūtot to pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā (www.vsaa.lv) esošo veidlapu.
 • izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv aizpildot speciālu tiešsaistes formu, izmantojot portālā pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.