gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Cienījamie sociālie darbinieki!

Savā un Labklājības ministrijas kolēģu vārdā profesijas svētkos sirsnīgi sveicu visus Latvijas sociālos darbiniekus, kas strādā pašvaldību un valsts iestādēs, kā arī pārstāv nevalstiskās organizācijas! 

Lai arī vēsturiski šīs profesijas saknes stiepjas nabadzības izraisīto problēmu risināšanā, mēs zinām, cik ļoti līdz ar mūsdienu sabiedrību progresējusi un sociālo jautājumu dažādībā attīstījusies arī jūsu ikdiena. Nemaz nerunājot par sociālās jomas izaicinājumiem, kas sekojuši pēc ekonomiskās krīzes Latvijā un visā Eiropā.

Tieši šī iemesla dēļ darbs, ko jūs veicat, ir viens no svarīgākajiem mūsu nākotnes attīstībā, diemžēl nereti līdz galam nenovērtēts no vietējo politiķu un sabiedrības puses. Darbu apgrūtina arī nemotivētie klienti un vispārējais sabiedrības noskaņojums. Tāpēc vēlos pateikties ikvienam personīgi, kurš neraugoties uz šķēršļiem, savā ikdienā spēj uzturēt darba sparu un pozitīvu domāšanu, ko sajūt arī cilvēki, ar kuriem jūs strādājat.

Tikko Labklājības ministrija iesniedza izskatīšanai Ministru kabineta sēdē „Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam", kas ir nozīmīgs pamats Eiropas Savienības fondu piesaistei turpmākajos septiņos gados. Pamatnostādnēs noteiktās aktivitātes ir vērstas galvenokārt, lai atbalstītu pašvaldību sociālajos dienestos strādājošos sociālos darbiniekus. Darba apjoms ir plašs - klienti, kuriem trūkst prasmes un iemaņas aprūpēt un audzināt savus bērnus, vardarbībā cietušie un varmākas, cilvēki ar dažāda veida atkarībām, jaunieši ar zemu izglītības līmeni, kuri nemācās un nespēj atrast darbu. Tāpat jūsu palīdzība būs vajadzīga tiem, kuriem ir dzīvesvietas problēmas, cilvēkiem, kas nonākuši krīzes situācijā sakarā ar ilgstošu bezdarbu vai veselības problēmām, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie, klientiem, kuriem trūkst motivācijas mainīt savu esošo situāciju un citiem Latvijas iedzīvotājiem

 Lai minētajās grūtībās nonākušajiem sociālais darbinieks spētu sniegt profesionālu atbalstu, ar pamatnostādnēm nozīmīgs atbalsts plānots gan sociālo darbinieku supervīziju nodrošināšanai, gan arī profesionālajai pilnveidei, kas jūsu ikdienā ir īpaši svarīga. Tāpat sociālajā darbā nozīmīgs resurss ir starpinstitucionālam un starpprofesionālam darbam, kura pilnveidei arī ir paredzēts Eiropas Savienības fondu atbalsts.

Esmu gandarīta, ka mums izdevies iedibināt arī kādu jaunu tradīciju - Labākā sociālā darbinieka meklēšanu ar iedzīvotāju palīdzību.  Ar šī gada nominantiem tiksimies jau 22. novembrī un esmu pārliecināta, ka ar vēl citiem redzēsimies nākamā gada apbalvošanas ceremonijā.

Noslēgumā vēlos savā un ministrijas kolēģu vārdā izteikt lielu pateicību Sociālo darbinieku biedrībai un Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienībai, ar kurām ir izveidojusies cieša un nozīmīga sadarbība sociālā darba politikas veidošanā valstī. Jūs esat profesionāls un atbalstošs resurss ministrijas darbiniekiem arī ikdienā. Tāpat ministrija vēlas pateikties sociālo darbinieku „kalvei" - augstskolām, kas šajos mainīgajos ekonomiski grūtajos apstākļos ir spējušas sekmīgi turpināt iesākto - izglītot topošos profesionāļus, t.i., Rīgas Stradiņa universitātei, Liepājas Universitātei, Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolai, Latvijas Kristīgajai akadēmijai, Latvijas Universitātei.

Lai skaisti svētki!

Sirsnībā,

labklājības ministre Ilze Viņķele

 

Vakardiena ir pagājusi. Rītdiena vēl nav atnākusi. Mums ir tikai šodiena. Sāksim! /Māte Terēze/