gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

No 2017.gada 1.janvāra:


•    Personai, kurai nav tiesības uz valsts vecuma pensiju (kuras apdrošināšanas stāžs ir mazāks nekā nepieciešamie 15 gadi), būs tiesības saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (šobrīd – 64.03 euro, personai ar invaliditāti no bērnības – 106.72 euro) no dienas, kad tā būs sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu.


•    Valsts sociālos pabalstus (piemēram, ģimenes valsts pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu u.c.) varēs pieprasīt 6 mēnešu (iepriekš 12 mēnešu) laikā no tiesību rašanās dienas.