gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

5. Cilvēkam, kurš saņem pakalpojumus, ir šādi pienākumi:
1. līdzdarboties individuālā sociālās rehabilitācijas plānā un speciālista atzinumā norādīto uzdevumu izpildē;
2. ievērot pakalpojumu sniedzēja noteikto pakalpojumu sniegšanas laiku un kārtību;
3. atlīdzināt nepamatoti izlietotos līdzekļus, ja cilvēks pakalpojumu saņēmis, balstoties uz apzināti nepatiesi sniegtām ziņām (noteikumu 37.6. apakšpunktā minētajā gadījumā), ieskaitot tos valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
Ja cilvēks nav pildījis savus pienākumus:
  • tas var būt par pamatu pakalpojuma pārtraukšanai pirms beidzies pakalpojuma kurss;
  • var būt par pamatu atteikumam sniegt cilvēkam pakalpojumu atkārtoti (noteikumu 21.punkts un noteikumu 30.3.3.apakšpunkts).