gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Latvijas tiesību akti

Likumi

Ministru kabineta noteikumi

Vispārīgie noteikumi

 

 

Sociālo pakalpojumu saņemšana

 

 

Kārtība, kādā veicama samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem

 

 

Maksas pakalpojumu cenrāži

 

 

Citi saistītie noteikumi

 

Pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldībām