gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Labās prakses piemēri

Ir noslēdzies projekts „Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novadā", kuru no 01.10.2010. līdz 31.08.2011. īstenoja Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „ Sociālais dienests" Projekta mērķis bija veikt Kuldīgas novadā sniegto sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu un uzlabošanu, nodrošinot iedzīvotājus ar iespēju saņemt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus. Projekta laikā, pamatojoties uz Zviedrijā gūto pieredzi, tika izstrādāti sociālo pakalpojumu kvalitātes kritēriji, pēc kuriem sociālo pakalpojumu sniedzēji veica pašnovērtējumu, veiktas apmācības, izstrādāts metodiskais materiāls, kā arī veikta aģentūras iekšējo procesu aprakstu izveidošana un elektroniskās datu apstrādes un uzglabāšanas programmas SOPA darbības uzlabošana. Sadarbībā ar Kuldīgas novada attīstības aģentūru tika izstrādāts sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas plāns un Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija. Šie dokumenti kalpos sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un projekta ilgtspējas nodrošināšanai turpmāk.