gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Konference ar Eiropas Komisijas iniciatīvu un LR Labklājības ministrijas atbalstu
„Veidosim kopā labāku sabiedrību visiem - cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību Latvijā"

2010.gada 29.oktobrī
Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19

Darba kārtība

8:30 - 9:30 Reģistrācija un kafija, Latvijas Universitātē, Lielajā Aulā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19

9:30 - 10:00  Moderators Valdis Melderis

Atklāšanas uzrunas

Latvijas Universitātes mācību prorektors prof. Juris Krūmiņš

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas vietnieks Valdis Zagorskis
Eiropas Komisijas Eiropas gada (2010) koordinatore Anne Degranda-Gijo
Dr. Vaira Vīķe-Freiberga, Eiropas gada (2010) Labas gribas vēstniece

10:00 - 10:30 Paneļdiskusija

„Galvenie izaicinājumi nabadzības un sociālās atstumtības jomā"

Taņa Lāce, Rīgas Stradiņa Universitāte, ES neatkarīgo ekspertu tīkla pārstāve sociālās iekļaušanas jautājumos

„Valsts stratēģija nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai" Ingus Alliks, LR Labklājības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks

„Diskriminācijas novēršana un uz dažādību balstītas sabiedrības veidošana" Romāns Apsītis, LR Tiesībsargs

10:30 - 11:00  Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Polijas un Zviedrijas pārstāvju komentāri

Debates

11:00 - 11:30 Kafijas pauze

11:30 - 12:00 „Pilsoniskās sabiedrības loma iekļaujošas sabiedrības veidošanā" Inete Ielīte, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja

„Latvijas pašvaldību loma" Guntis Libeks, Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs
„Eiropas perspektīva" Fintan Farrell, Eiropas Pretnabadzības tīkla direktors (Brisele), kas koordinē Eiropas NVO tīkla apvienību Eiropas gada (2010) ietvaros

12.00 - 12.30 Debates

12:30 LR labklājības ministra Ulda Auguļa konferences pirmās daļas noslēguma uzruna

13:00 - 14:00 Pusdienas un došanās uz ES māju (5 minūšu gājiens)


14:30 - 17:15  PRAKTISKĀS DARBA SESIJAS

Eiropas Savienības mājā, Rīgā, Aspazijas bulv. 28
Četras paralēlās darba sesijas, kas notiks divas reizes - no 14:30 - 15:45 un 16:00 - 17:15. Katrs apmeklētājs var apmeklēt 2 sesijas no 4.


14:30 - 15:45 I SESIJA. Nabadzīgo cilvēku ietekmējošo stereotipu novēršana

16:00 - 17:15 Moderators: Kaspars Zālītis, cilvēktiesību eksperts.

Moderatora asistente: Evija Meiere, Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

14:30 - 14:40
16:00 - 16:10
Nabadzības stereotipi, Elīna Ālere-Fogele, krīzes centra „Skalbes" padomes locekle (Latvija)pdf.gif - 641 B

14:40 - 14:50
16:10 - 16:20
Invaliditātes stereotipi, diskriminācija un nabadzība, Gunta Anča, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja (Latvija)pdf.gif - 641 B

14:50 - 15:00
16:20 - 16:30
Jaunatnes akcija "Ieminies par iecietību", Laura Bužinska, biedrības "Sarkanais Krusts"pdf.gif - 641 B brīvprātīgā (Latvija)

15:00 - 15:10
16:30 - 16:40
Eiropas Komisijas projekts - ziņojumi par nabadzību un sociālo atstumtību plašsaziņas līdzekļos, Antoine Saint-Denis, Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāts (Beļģija)pdf.gif - 641 B

15:10 - 15:20
16:40 - 16:50
Projekts „Mēģini kaut ko darīt. Tas ir tā vērts - Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību - Ostroda 2010", Kazimierz Wosiek, Ostrodas pašvaldības Sociālās palīdzības centra direktors (Polija)pdf.gif - 641 B

15:20 - 15:45
16:50 - 17:15 
Diskusijas


14:30 - 15:45
16:00 - 17:15 
II SESIJA. Efektīvas vietējās partnerības veidošana

Moderators: Āris Ādlers, biedrības „Latvijas Lauku forums" padomes loceklis un biroja vadītājs

Moderatora asistents: Zane Lasmane, Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

14:30 - 14:40
16:00 - 16:10
Partnerību veidošanas nozīme Latvijā, Āris Ādlers, biedrības „Latvijas Lauku forums" padomes loceklis un biroja vadītājs (Latvija)pdf.gif - 641 B

14:40 - 14:50
16:10 - 16:20
Daugavpils novada partnerība cīņā pret nabadzību, atbalstot vietējo iniciatīvu, Inga Krekele, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības "Kaimiņi" koordinatore (Latvija)pdf.gif - 641 B

14:50 - 15:00
16:20 - 16:30
Iniciatīvas vietējās kopienas attīstībai Talsu novadā, Iveta Rorbaha, Talsu novada fonda valdes priekšsēdētāja (Latvija)pdf.gif - 641 B

15:00 - 15:10
16:30 - 16:40
Filantropijas projektu nozīme vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā, Dzintra Zvejniece, Alūksnes un Apes novada fonda valdes priekšsēdētāja (Latvija)pdf.gif - 641 B

15:10 - 15:20
16:40 - 16:50
Projekts "Nabadzības mazināšanas formula - 10x10=0", Rytis Siautkulis, Eiropas pretnabadzības tīkla Lietuvā vadītājs (Lietuva)pdf.gif - 641 B

15:20 - 15:45
16:50 - 17:15
Diskusijas


14:30 - 15:45
16:00 - 17:15 
III SESIJA. ES finansējuma pieejamība

Moderators: Līga Vecā, Sabiedrības Integrācijas fonda Projektu nodaļas vadītāja

Moderatora asistents: Inese Vilcāne, Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

14:30 - 14:40
16:00 - 16:10
ES fondi: Latvijas izmantotās un neizmantotās iespējas, Baiba Traidase, Latvijas Bankas ekonomiste (Latvija)pdf.gif - 641 B

14:40 - 14:50
16:10 - 16:20
Eiropas Sociālais fonds nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai, Sanita Silova, Labklājības ministrijas ES struktūrfondu departamenta Struktūrfondu politikas nodaļas vadītāja (Latvija)pdf.gif - 641 B

14:50 - 15:00
16:20 - 16:30
Nodarbinātības centrs bezdarbniekiem Tartumaa pilsētā - integrācija darba tirgū ar padomdošanas, mentoringa un apmācību palīdzību, Kägo Pilleriin, Johannes Mikhelsoni Keskus projekta vadītāja (Igaunija)pdf.gif - 641 B

15:00 - 15:10
16:30 - 16:40
Latvijas Nedzirdīgo Savienības pieredze ES struktūrfondu piesaistē, Arnolds Pavlins, Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents (Latvija)pdf.gif - 641 B

15:10 - 15:20
16:40 - 16:50
LEADER pieeja - finansiāla atbalsta iespēja lauku teritoriju attīstībai, Indra Āboliņa, Valsts Lauku tīkla Dienvidkurzemes reģiona speciāliste (Latvija)pdf.gif - 641 B

15:20 - 15:45
16:50 - 17:15
Diskusijas    


14:30 - 15:45
16:00 - 17:15 
IV SESIJA. Inovatīvi risinājumi nabadzības un sociālās atstumtības novēršanai

Moderators: Liesma Ose, Vadības un Sociālā darba augstskolas „ATTĪSTĪBA" asoc.prof., Sorosa fonda - Latvija programmas direktore

Moderatora asistents: Ilze Andresone, Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

14:30 - 14:40
16:00 - 16:10
Sociālās inovācijas sociālās iekļaušanas veicināšanai, Liesma Ose, Vadības un Sociālā darba augstskolas „Attīstība" Asoc.prof., Sorosa fonda - Latvija programmas direktore (Latvija)pdf.gif - 641 B

14:40 - 14:50
16:10 - 16:20
  A4e prezentācija - Latvija: esošā situācija un risinājumi, Roy Newey, A4e Grupas izpilddirektors (Lielbritānija)pdf.gif - 641 B

Projekts „Iespēju karte", Dace Paegle, Latvijas Bērnu foruma Brīvprātīgo koordinatore (Latvija)pdf.gif - 641 B

14:50 - 15:00
16:20 - 16:30
Projekts „Mano guru", Sutkuviene Reda, SIA "Socialiniai paramos projektai"/ Mano guru izpilddirektore/Cerniauskaite Aiste, SIA "Socialiniai paramos projektai"/ Mano guru, projekta vadītāja (Lietuva)pdf.gif - 641 B

15:00 - 15:10
16:30 - 16:40
Labdarības veikals "Otrā elpa" kā sociālās uzņēmējdarbības formas piemērs un attīstība Latvijā, Elīna Žagare, Labdarības veikala "Otra elpa" vadītāja (Latvija)pdf.gif - 641 B

15:10 - 15:20
16:40 - 16:50
Visi kopā cieņai, Maria Jarmuszczak, projekta "Pokolenie 2010" koordinatore, (Polija)pdf.gif - 641 B

15:20 - 15:30
16:50 - 17:00
Projekts "ABF Malmo", Lisbeth Jönsson, „ABF Malmö" izglītības informatore (Zviedrija)pdf.gif - 641 B 

15:30 - 15:45
17:00 - 17:15
Diskusijas


17:15 - 17:45     Noslēgums, moderatore Evija Meiere, Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) koordinatore Latvijā