gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

cinai_pret.gif - 10.98 KB
 Reģionālie apaļie galdi

Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ietvaros Labklājības ministrija sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un plānošanas reģioniem organizēja piecas apaļā galda diskusijas reģionos par sociālās iekļaušanas politikas jomām un darbībām. Reģionālo apaļo galdu diskusiju galvenais uzdevums bija stiprināt saikni starp valsts un vietējo pašvaldību politiķiem un praktiķiem, īpaši veicinot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un iesaistītajām institūcijām, piemēram, bibliotēkām u.c., sociālās iekļaušanās un ekonomiskās izaugsmes procesu veicināšanai.

Diskusiju laikā tika:
  • apkopoti viedokļi un priekšlikumi  sociālās iekļaušanas politikas rezultatīvai attīstībai;
  • sekmēta informācijas apmaiņu starp pašvaldību un organizēto pilsonisko sabiedrību un veicināta iesaiste, atbildība un ieguldījums sociālās iekļaušanas politikas īstenošanai praksē;
  • apzināta iespējamais atbalsts un resursi, lai nodrošinātu iedzīvotāju pamatvajadzības, iesaistītu viņus vietējās sabiedrības dzīvē, motivētu izmaiņām, kā arī kvalifikācijas celšanai un uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Reģionālo apaļo galdu diskusiju DARBA GRUPU PRIEKŠLIKUMU APKOPOJUMS:
Paldies visām iesaistītajām pusēm:

Organizatori un Partneri:

 logo_12.gif - 5.98 KB logo_21.gif - 13.42 KBlogo_3.gif - 12.78 KB
logo_4.gif - 10.44 KB
 logo_5.gif - 10.47 KB logo_6.gif - 4.13 KB
logo_7.gif - 5.81 KB
 logo13.gif - 12.96 KBlogo14.gif - 3.93 KB
 
logo1.gif - 4.24 KB
logo2.gif - 10.45 KB 
logo3.gif - 20.41 KB
 logo4.gif - 4.08 KB
logo5.gif - 4.84 KB

logo6.gif - 4.19 KB

 logo7.gif - 3.75 KB
logo8.gif - 11.61 KB

 
logo9.gif - 1.8 KB

logo10.gif - 6.73 KB
 
logo11.gif - 2.26 KB
 
logo23.gif - 11.87 KB