gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Politikas mērķis un rezultāti

Mērķis: samazināt nabadzību un ienākumu nevienlīdzību.

Politikas rezultāts: nabadzības riskam pakļauto personu un/vai zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo personu skaits samazinās par 121 tūkst. jeb līdz 21% līdz 2020. gadam.

 

Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji: word.gif - 648 B