gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Projekti

Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums 2016.-2022. gads.

Vairāk informācijas: projekta mērķa pamatojums.