gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Konvencijas īstenošanas progresspdf.gif - 641 B

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plāns 2010.-2012.gadam atbalstīts Ministru kabinetā (06.10.sēdē).word.gif - 648 B

  • Invaliditātes likums
Saeimā 2010.gada 20.maijā pieņemts Invaliidtātes likums, kas stāsies spēkā 2011.gada 1.janvārī. Likuma mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes risku personām ar prognozējamu invaliditāti un mazināt invaliditātes sekas personām ar invaliditāti
  • Jaunais likums pamatā nozīmē reformu invaliditātes ekspertīzes jomā
  • Tas nodrošina starptautiskiem standartiem atbilstošas invaliditātes vērtēšanas un prevencijas sistēmas izveidi un darbību, kas balstīta uz precīzu un individualizētu pieeju invaliditātes noteikšanā un profilaksē
  • Tas būtiski paplašina personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu, paredzot jaunus pakalpojumus, kas veicina šo personu integrēšanos sabiedrībā un darba tirgū, tostarp paredzot tiesības par valsts budžeta līdzekļiem saņemt asistenta un surdotulka pakalpojumus, psihologa konsultācijas bērniem u.c.
  • Pirmo reizi likumdošanā parādās jēdziens - prognozējama invaliditāte. Preventīvais darbs invaliditātes riska novēršanai nozīmē prognozējamas invaliditātes noteikšanu un atbilstoši tai kompleksus ārstniecības, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pasākumus invaliditātes riska mazināšanai