gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Koncepcija akceptēta Ministru kabinetā 1998. gada 30. jūniijā (protokols Nr. 34, 36 §)

  •  Pamatprincips - vienlīdzīgu iespēju radīšana un šķēršļu novēršana invalīdu neatkarīgai dzīvei, veicinot sociālo rehabilitāciju, darbspēju atjaunošanu, izglītības iegūšanu un iesaistīšanos darba tirgū.
  •  Koncepcijas īstenošanas plāns laikam līdz 2010.gadam šādās jomās

                        veselība;
                        izglītība;
                        nodarbinātība;
                        piemērota vide;
                        sociālā drošība.

  • Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Kultūras ministrijai, Satiksmes ministrijai un Ekonomikas ministrijai atbilstoši koncepcijai un finansēšanas iespējām katru gadu ministriju rīcības plānos jāiekļauj koncepcijas īstenošanai paredzētie pasākumi. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Invalīdu lietu nacionālo padomi ir jākoordinē koncepcijas īstenošana.
  • Labklājības ministrija katru gadu veic koncepcijas īstenošanai veikto pasākumu apkopojumu atbilstoši ministriju sniegtai informācijai. 2002.gada sākumā tika sagatavots visaptverošs Sākuma ziņojums par Koncepcijas īstenošanu un paveikto invalīdu integrācijas jomā, laikā no 1998.-2001.gadam, kam sekoja 2002; 2003 un 2004.gada ziņojumi.
  • Šajā ziņojumā tiek atspoguļota informācija par Koncepcijas īstenošanu 2005. gadā.

Informācija sagatavota balstoties uz Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Veselības ministrijas un Vides ministrijas sniegto informāciju.