gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Pārskats par Invalīdu lietu nacionālās padomes darbību un funkciju īstenošanu 2006. gadā.

Pārskats sagatavots saskaņā ar 2004.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumu nr. 561 ‘'Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums'' 17.5.apakšpunktu.

2006.gadā tika sasauktas četras ILNP sēdes: 9.februārī, 21.jūnijā, 10.augustā un 26.oktobrī.

Pirmajā Padomes sēdē 9.februārī Padomei tika prezentēts Rīcības plāns koncepcijas „Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes" īstenošanai 2005.-2015.gadam un Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" vidustermiņa ziņojums par paveikto invalīdu integrācijas jomā laikā no 2001.gada līdz 2005.gadam. Tika skatīti darba grupas priekšlikumi nepieciešamajiem pasākumiem problēmu mazināšanai un situācijas uzlabošanai invalīdu medicīniskās un sociālās rehabilitācijas jomā un nolemts lūgt atbildīgajām ministrijām iekļaut tos darba plānos un politikas iniciatīvās.

21.jūnija sēdē Padomei tika prezentēts Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" ziņojums par paveikto invalīdu integrācijas jomā 2005.gadā.

10.augusta sēdē tika skatīti darba grupas priekšlikumi integratīvas (iekļaujošas) izglītības sistēmas attīstībai Latvijā un nolemts tos konceptuāli atbalstīt, kā arī pakāpeniski īstenot principu „nauda seko bērnam". Nākošajā jautājumā tika skatīti priekšlikumi inkontinences aprūpes līdzekļu kompensācijā, kur saistībā ar paredzētā finansējuma neapgūšanu tika ierosināts paplašināt kompensējamo diagnožu klāstu un kompensāciju apjomu no 50% uz 100%. Padome sagatavoja vēstuli ar priekšlikumiem Veselības ministrijai. LNB priekšsēdētājs lūdza Padomes atbalstu invalīdu stāvvietu karšu izsniegšanai 1500 personām 1.grupas redzes invalīdiem, saistībā ar ko tika nolemts organizēt sanāksmi, nodrošinot ieinteresēto personu pārstāvniecību šī jautājuma risināšanai.

26.oktobra sēdē padome tiek informēta par Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnēs 2005-2015.gadam un to rīcības plānā paredzētā likumprojekta „Invalīdu un personu ar draudošu invaliditāti atbalsta likums" izstrādāšanas gaitu un iekļaut paredzamām jomām un nevalstisko organizāciju (NVO) priekšlikumiem. Saskaņā ar 10.augusta sēdē nolemto informē par diskusiju ar NVO par invalīdu stāvvietu izmantošanas kārtību un iegūto viedokli, ka pastāvošā kārtība nav jāmaina, bet jānodrošina iespēja visiem invalīdiem iekļūt ar autotransportu slimnīcu teritorijās un bez maksas izmantot pašvaldību stāvvietas. Tika nolemts turpmākajās ILNP sēdēs informēt par likumprojekta „Invalīdu un personu ar draudošu invaliditāti atbalsta likums" izstrādāšanas gaitu. Saistībā ar inkontinences aprūpes līdzekļu kompensācijas kārtību tika iegūts Veselības ministrijas viedoklis, ka nepieciešamās izmaiņas būtu jāveic pēc gada patēriņa tendenču analīzes, tādējādi nodrošinot pamatotas prognozes un ar nākošā gada aprīli tiek paredzēts nodrošināt iespēju kompensācijas kārtībā saņemt arī katetrus un urīnuztvērējus, kas būs nozīmīgas izmaksas no paredzēto finanšu līdzekļu daudzuma. Izskatot papildus informāciju tiek nolemts nākošajā ILNP sēdē lūgt Izglītības un zinātnes ministrijai sniegt informāciju par situāciju saistībā ar 10.augusta ILNP sēdē nolemto: pakāpeniski īstenot principu „nauda seko bērnam".

Šajās sēdēs tika skatīti jautājumi un pieņemti lēmumi, kas būtiski ietekmē invalīdu integrāciju, atbalstīti darba grupu izstrādātie priekšlikumi medicīniskajā un sociālajā rehabilitācijā un integratīvā izglītībā ar turpmāku rīcību šajās jomās.

Ņemot vērā iepriekš minēto ILNP darbību, pieņemtos lēmumus un sekojošo praktisko rīcību lēmumu izpildes nodrošināšanai, var konstatēt, ka turpinās, šai sociālai grupai, kā arī visai sabiedrībai ļoti nozīmīgs darbs invalīdu integrācijas politikas pilnveidošanā. Identificēto problēmu risināšanai definētos uzdevumus tiek nolemts iekļaut darba plānos un politikas iniciatīvās, sniedzot informāciju par īstenotajiem pasākumiem turpmākajās ILNP sēdēs.

Tika veikti pasākumi invalīdu integrācijas politikas popularizēšanai masu medijos, kā arī Padomes darbības regulāra atspoguļošana Labklājības ministrijas Mājas lapā.

ILNP priekšsēdētāja
Labklājības ministre D. Staķe

ILNP sekretārs
M.Dzelzskalns 6371678
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.