gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Pārskats par Invalīdu lietu nacionālās padomes darbību un funkciju īstenošanu 2013.gadā

(Pārskats sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.561 „Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums" 17.5. apakšpunktu)

 

2013.gadā notikušas četras Invalīdu lietu nacionālās padomes (turpmāk - ILNP) sēdes: 25.martā, 14.jūnijā, 19.septembrī un 18.decembrī, kurās izskatīti aktuālākie jautājumi personu ar invaliditāti efektīvākai tiesību aizsardzībai un īstenošanai.

Atbilstoši ILNP 2013.gada darba plānam ILNP sēdēs tika izskatīti sekojoši jautājumi:

ILNP 25.marta sēdē:

1. Informācija par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra pārskatīšanu personām ar invaliditāti (t.sk. personām ar invaliditāti kopš bērnības) - ziņotājs Labklājības ministrija.

2. Asistenta pakalpojuma pašvaldībā un surdotulka pakalpojuma īstenošanas gaita - ziņotājs Labklājības ministrija.

3. Masu mediju pieejamība personām ar invaliditāti - ziņotājs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk - NEPL).

Nolēma:

 • Atbalstīt informatīvā ziņojuma projekta virzību Valsts sekretāru sanāksmē par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta palielināšanu personām ar I un II grupas invaliditāti un īpašās kopšanas pabalsta paaugstināšanu no 2014.gada 1.janvāra;
 • NEPL iesniegt Labklājības ministrijā normatīvo aktu grozījumus saistībā ar LTV pieejamību personām ar invaliditāti, lai ILNP locekļi varētu sniegt savus komentārus un priekšlikumus.

 

ILNP 14.jūnija sēdē:

1. Informācija par priekšlikumiem tiesiskajam regulējumam par atbalsta mehānismu personām ar invaliditāti, lai pilnveidotu rīcībspējas institūtu - ziņotājs Labklājības ministrija.

2. Vides pieejamības cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem problēmjautājumu risināšana - ziņotājs Labklājības ministrija.

3. Informācija par problēmām ar kurām sastopas cilvēki ar dzirdes defektiem, kuri orientējās uz skaņu valodas izmantošanu - ziņotājs Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons" (iekļauts papildus ILNP 2013.gada darba plānā noteiktajam).

4. Valsts atbalsts NVO - ziņotājs Finanšu ministrija.

Nolēma:

 • tuvākajā laikā sasaukt ILNP sēdi par noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" (par vides pieejamību).
 • apzināt Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto auto pielāgošanas pakalpojuma problēmas un veikt pasākumus, lai nodrošinātu tā efektivizāciju.

 

ILNP 19.septembra sēdē:

1. Pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas izmaksu izvērtējuma rezultāti un normatīvo aktu izmaiņu process - ziņotājs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk - VDEĀVK).

2. Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas sistēmas attīstības perspektīvas - ziņotājs Labklājības ministrija.

3. Par rīcības plāna „Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.-2015.gadam" un par „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plānu 2010.-2012.gadam" īstenošanas gaitu - ziņotājs Labklājības ministrija.

Nolēma:

 • VDEĀVK projekta „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana" informatīvās kampaņas ietvaros nodrošināt informācijas pieejamību (sabiedrībai saprotamā valodā) personām ar invaliditāti par viņu tiesībām uz valsts sociālajām garantijām.
 • Labklājības ministrijai elektroniski nosūtīt ILNP padomes sastāvam aicinājumu (ar termiņu sniegt atbildi 2 nedēļu laikā) deleģēt pārstāvi dalībai Bērnu tiesību aizsardzības komisijā. Vienlaikus nosūtot minētās komisijas nolikuma projektu.
 • Labklājības ministrijai elektroniski nosūtīt ILNP padomes sastāvam informāciju par ECOLINES autobusiem, kuri apkalpo reģionālos starppilsētu maršrutus ir piemēroti pasažieriem ar īpašām vajadzībām.

 

ILNP 18.decembra sēdē:

1. Informācija par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām" īstenošanas progresu (sākotnējais Nacionālais ziņojums ANO Ģenerālsekretāram) - ziņotājs Labklājības ministrija.

2. Informācija par iespējām diferencēt personu ar invaliditāti iesaisti aktīvās darba tirgus politikas pasākumos atkarībā no invaliditātes grupām un veida - ziņotājs Labklājības ministrija.

3. Sociālās integrācijas valsts aģentūras nodrošinātie sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi - ziņotājs Labklājības ministrija.

4. Priekšlikumi ILNP 2014.gada darba plānam - ziņotājs Labklājības ministrija (iekļauts papildus ILNP 2013.gada darba plānā noteiktajam).

5. Priekšlikumi Bērnu tiesību aizsardzības komisijas 2014.gada sēdēs izskatāmiem jautājumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā - ziņotājs biedrība „Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija" (iekļauts papildus ILNP 2013.gada darba plānā noteiktajam).

Nolēma:

 • organizēt NVO sanāksmi par problēmjautājumiem, kas rodas personām ar dzirdes traucējumiem (vājdzirdīgiem).
 • ILNP dalībniekiem elektroniski nosūtīt priekšlikumus ILNP 2014.gada darba plānam Labklājības ministrijai (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.) līdz 2014.gada 20.janvārim.
 • pieņemt zināšanai, ka priekšlikumi par aktuālajām problēmām bērnu ar invaliditāti tiesību aizsardzības jomā ir nosūtāmi elektroniski A.Kļaviņai uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 • uzaicināt uz ILNP sēdi koncepcijas projekta "Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļa vietņu attīstības koncepcija" sagatavotājus (Valsts kanceleju).

 

ILNP priekšsēdētāja,

labklājības ministre                                                                                                I.Viņķele

 

K.Pūre, 67021680

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.