gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Darba kārtība „ANO Konvencijas „Par personu ar invaliditāti
tiesībām" ratifikācijas sagatavošanai" darba grupas sēdei
2009.gada 25.martā plkst.14.00.

Nr.p.k.

Temats

Ziņotājs

1.

Pārskats par darba grupā paveikto

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore S.Baltiņa

2.

ANO Konvencijas īstenošanas pasākumu plāna 2010.-2012.gadam sagatavošanas principi, problēmas un risinājumi

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja I.Vanovska

3.

Darba grupas iesniegto priekšlikumu pasākumu plāna saturam un iebildumu izskatīšana

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore S.Baltiņa

4.

Likumproejkta Par Konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām" izskatīšana

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja I.Vanovska

5.

Citi jautājumi

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja I.Vanovska