gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes
Protokols
Nr. 12  

Sēde notiek: 2007. gada 18. oktobrī.
Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides
Pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38                  

Sēde sākas: plkst. 12.00

Piedalās:

Padomes priekšsēdētāja:

          D. Staķe - labklājības ministre

Padomes locekļi:

V.Veldre- Veselības ministrs,
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs
E
. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja. 

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

A. Baštiks - Bērnu un ģimenes lietu ministrs,
A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
A.Štokenbergs - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
B. Rivža - Izglītības un zinātnes ministre,
Ekonomikas ministrs,
O.Kastēns - Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās,
I. Balodis
- Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents,
I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs,
R.Apsītis - Tiesībsarga birojs, tiesībsargs,
N. Sakss - Sabiedrības integrācijas fonda direktors,
V. Andrejeva- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes priekšsēdētāja,
V. Nagobads - Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents.

Citi:

A.Pīlēģis - RAPLM Valsts sekretāra vietnieks,
A.Kleinberga - ĪUMSIL, Sabiedrības integrācijas departaments,
E.Karnītis - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija,
G.Vasiļevskis - IZM VSIC direktors,
I.Bradovska - VM Veselības aprūpes departaments,
J.Strebkovs -
LM Sociālās iekļaušanas politikas departaments,
L.Zariņa - Tiesībsarga birojs, juriskonsults,
M.Piterniece - Latvijas Nedzirdīgo savienības viceprezidente,
S.Spalviņa - IZM Vispārējās izglītības departaments.

Protokolē:

          M. Dzelzskalns - padomes sekretārs.

Darba kārtībā:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.       

2007. gada 7.jūnija sēdes protokola apstiprināšana.

ILNP locekļi

 

2.       

Informācija par Invaliditātes likuma likumprojekta virzības gaitu. Informācija par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām parakstīšanas gaitu.

J.Strebkovs LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja vietnieks.

 

3.

Vienots universālā pakalpojuma modelis sabiedrisko pakalpojumu nozarēs: ko izstrādājamie principi paredz invalīdu atbalstam.

E.Karnītis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

 

4.

Invalīdu stāvvietu apsekošanas rezultāti.

M.Dzelzskalns ILNP sekretārs

5.

Dažādi: papildus informācija.

ILNP locekļi

6.

Nākamās ILNP sēdes plānošana.

ILNP locekļi

 

Sēdi vada: D. Staķe

1. 2007. gada 7. jūnija sēdes protokola apstiprināšana.

Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.

Apstiprināts ILNP 2007. gada 7. jūnija sēdes protokols.

2. Informācija par Invaliditātes likuma likumprojekta virzības gaitu. Informācija par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām parakstīšanas gaitu.

D.staķe informē, ka likumprojekts „Invaliditātes likums" ir saskaņots ar visām iesaistītajām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī prezentēts Saeimas Sociālo lietu komisijai.

J.strebkovs informē par likumprojekta virzības gaitu. Likumprojektam bijuši 54 iebildumi, kas šobrīd ir saskaņoti. Likumprojekts ir ievietots elektroniski LM mājas lapā. 8.oktobrī tas ir iesniegts ministru kabinetam.

V. Veldre norāda, ka likumprojekta 9.panta 4. punkta 1. un 2. apakšpunkti nav atbilstoši patreizējai situācijai un ģimenes ārstiem nav izpildāmi. Rehabilitācijas plāni ir jāsastāda ārstiem rehabilitologiem.

J.strebkovs paskaidro, ka personām ar draudošu invaliditāti paredzētie pasākumi tiks īstenoti 2011. gadā un ģimenes ārstus ir paredzēts atbilstoši apmācīt.

V. Veldre norāda, ka likumprojekta saskaņotā redakcija iespējams neatbilst iesniegtajai ministru kabinetā.

J.strebkovs informē par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām parakstīšanas gaitu. LM ir izstrādāts Ministru kabineta rīkojums atbalstīt minētās Konvencijas parakstīšanu, izvērtēt līdz 2009.gada 31.decembrim Latvijas Republikas normatīvo aktu atbilstību Konvencijai. Bija iebildumi no Tieslietu ministrijas saistībā ar to, ka nepieciešams papildus iesniegt arī likumprojektu par minētās Konvencijas ratifikāciju. MK rīkojuma projekts nesaskaņots tika iesniegts Valsts sekretāru sanāksmei. Lai varētu pievienot likumprojektu par Konvencijas ratifikāciju nepieciešams laiks likumdošanas un normatīvo aktu atbilstības izvērtēšanai. Šobrīd Konvenciju parakstījušas 117 valstis, bet ratificējušas 7. Lai nepieņemtu deklaratīvu lēmumu, nepieciešams reāli izvērtēt minētās konvencijas ratificēšanas iespējas un termiņus.

A. Jaunsleinis pauž viedokli, ka iespējams būtu jāparedz atrunas šo konvenciju ratificējot, bet jāapzin tās jau to parakstot. 

M.Dzelzskalns informē par Ziemeļu Valstu Ministru Padomes rīkotajā konferencē vērsto uzmanību uz šīs Konvencijas fakultatīvā protokola parakstīšanas nepieciešamību.

Pieņemts zināšanai:

LM informācija par Invaliditātes likuma likumprojekta virzību un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām parakstīšanas gaitu.
 

3. Vienots universālā pakalpojuma modelis sabiedrisko pakalpojumu nozarēs: ko izstrādājamie principi paredz invalīdu atbalstam.

E. Karnītis prezentē vienotu universālā pakalpojuma (UP) modeli sabiedrisko pakalpojumu nozarēs: Sabiedrisko pakalpojumu pieejamības problēma, universālā pakalpojuma būtība, UP idealoģija, kompensējot izmaksas tā sniedzējam. UP kopa - elektroniskie sakari, kvalitātes kritēriji; elektroenerģijas apgādes nozare. Mērķgrupa ir mazaizsargātie lietotāji un invalīdi, kuriem paredzēts īpašs atbalsts viņu iesaistei darba tirgū neatkarīgi no ienākumiem. UP sniedzēju izvēles principi, finansējums un tīro izmaksu kompensācija. UP īstenošana paredzēta ar 2009.g. 1. janvāri.

A. Jaunsleinis jautā vai pie šīs UP koncepcijas būs arī ieviešanas nepieciešamo finanšu aprēķins?

E. Karnītis informē, ka ieviešanas izmaksas ir nelielas, bet aprēķini nepieciešami  un tiks pievienoti administrēšanas un uzturēšanas izdevumiem. Priekšlikumus un jautājumus lūgums sūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pieņemts zināšanai:

SPRK informācija par Vienota universālā pakalpojuma modeli sabiedrisko pakalpojumu nozarēs un tā izstrādājamiem principiem invalīdu atbalstam. 

4. Invalīdu stāvvietu apsekošanas rezultāti.

M.Dzelzskalns informē par invalīdu stāvvietu apsekošanas rezultātiem 2007.gada jūlija un augusta mēnešos. Apsekošanas mērķis bija noskaidrot Rīgas pilsētas invalīdu autostāvvietu noslogotību. Kopā tika apsekotas 27 invalīdu stāvvietas, kur ir 137 automašīnu novietošanas vietas. Šīs stāvvietas tika apsekotas 107 reizes dažādos laikos, un noskaidrojās, ka ar invalīdu stāvvietu izmantošanas kartēm tās izmantoja 30 automašīnas (23% no vietu skaita), bet bez atļaujām 84 automašīnas (62% no vietu skaita). CSDD izsniegto invalīdu stāvvietu izmantošanas karšu skaits uz šā gada 15. oktobri ir 1521, kas no 2006.gada 27. septembra ir palielinājies par 470 kartēm.

Informē par 7.jūnija sēdes lēmumu izpildi. Tika nosūtītas vēstules visām ministrijām ar lūgumu iekļaut cilvēku ar invaliditāti jautājumus ministriju politikās, kā horizontālo politikas griezuma plānošanu. Nosūtīta vēstule Satiksmes ministrijai un Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijai par nepieciešamību risināt jautājumu saistībā ar sabiedriskā transporta maršruta numuru zīmju izmēra palielināšanu. Atbilde ar risinājuma iespējām nav saņemta.

J.Strebkovs informē par LM izveidoto Sociālās iekļaušanas politikas departamentu un tā funkcijām saistībā ar horizontālo politiku prioritātēm invaliditātes un dzimumu līdztiesības jomā.

V.Veldre ierosina organizēt akciju, kas būtu vērsta pret invalīdu stāvvietu neatļautiem izmantotājiem LM sadarbībā ar Pašvaldības policijas ceļu policiju, izmantojot evakuatoru pakalpojumus, kā arī iesaistot tirdzniecības uzņēmumu ārējo objektu apsardzi.

E.Zariņš ierosina lemt jautājumu par invalīdu stāvvietu lietotāju loka paplašināšanu aptuveni 500 personām ar redzes invaliditāti.

D.Staķe ierosina par šo jautājumu organizēt sanāksmi LM Sociālās iekļaušanas politikas departamentā.

Pieņemts zināšanai:

Ziņojums par invalīdu stāvvietu apsekošanas rezultātiem; LM organizēt sanāksmi Sociālās iekļaušanas politikas departamentā, uzaicinot Latvijas neredzīgo biedrību. 

5. Dažādi: papildus informācija.

D.Staķe informē par saeimas budžeta komisijā gūto atbalstu invalīdu kopšanas pabalsta ieviešanai. LM prioritāte ir personu ar invaliditāti sociālās situācijas uzlabošana, bet neskatoties uz to no 2008.g. jūlija mēneša paredzētas arī piemaksas pie vecuma pensijām.

6. Nākamās ILNP sēdes plānošana.

D. Staķe ierosina nākošo Padomes sēdi sasaukt 13. decembrī.

Padomes locekļiem iebildumu nav.

Pieņemts zināšanai: 

1. LM informācija par Invaliditātes likuma likumprojekta virzību un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām parakstīšanas gaitu.

2. SPRK informācija par Vienota universālā pakalpojuma modeli sabiedrisko pakalpojumu nozarēs un tā izstrādājamiem principiem invalīdu atbalstam.

3. Ziņojums par invalīdu stāvvietu apsekošanas rezultātiem; LM organizēt sanāksmi Sociālās iekļaušanas politikas departamentā par invalīdu stāvvietu izmantošanas kārtību, uzaicinot Latvijas Neredzīgo biedrību.

 

Sēdi vadīja:                                                  D.Staķe

Protokolēja:                                                 M.Dzelzskalns