gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Situācija Latvijā un pasaulē

Latvija ir izvēlējusies ar dzimumu līdztiesību saistītos jautājumus risināt izmantojot dzimumu līdztiesības integrēto pieeju, kas nozīmē, ka dzimumu līdztiesības princips ir jāņem vērā risinot jautājumus un veidojot politiku jebkurā politikas jomā un visos līmeņos, īpaši gadījumos, kad tiešā veidā sagaidāma ietekme uz sabiedrību. Jāatceras, ka pat tad, ja likumdošana visiem garantē vienādas tiesības, ne vienmēr abi dzimumi atrodas vienlīdzīgā situācijā, jo nereti sieviešu un vīriešu rīcībā esošie resursi un iespējas var atšķirties. Analizējot situāciju Latvijā, iepriekš minētais apstiprinās - likumdošanā sievietēm un vīriešiem noteiktas vienādas tiesības, tomēr atsevišķās dzīves jomās sievietēm un vīriešiem raksturīga izteikti atšķirīga situācija.

Pārskats par dzimumu līdztiesību būtiskākajās jomās ir atrodams tālāk minētajās sadaļās: