gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Projekts: "Administratīvās kapacitātes celšana valsts institūcijās un sociālajiem partneriem dzimumu integrētās pieejas attīstīšanai un ieviešanai"

Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija

Projekta partneris: Dānijas Dzimumu līdztiesības izpētes centrs

Projekta ilgums: 2003.g.jūlijs- 2004.g. janvāris

Projekta mērķis: Dzimumu līdztiesības integrētās pieejas attīstīšana un ieviešana valsts institūcijās un pie sociālajiem partneriem

Projekta uzdevumi:

 • Izveidot pamatapmācības programmas moduli civildienesta ierēdņiem, kas ir atbildīgi par dzimumu integrētās pieejas ieviešanu politikas jomā un sociāliem partneriem;
 • Ieviest dzimumu līdztiesības integrēto pieeju valsts pārvaldes ikdienas darbā.

Projekta aktivitātes:  

 • Apmācības programmas izstrāde valsts pārvaldē strādājošiem;
 • Lektoru un ekspertu sagatavošana par dzimumu līdztiesības jautājumiem;
 • Semināri valsts pārvaldes augstākā un zemākā līmeņa amatpersonām par integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai izmantošanu;
 • Seminārs sociālajiem partneriem par dzimumu līdztiesības principa iekļaušanu uzņēmuma personālvadības sistēmā.

Projekta rezultāti:

 • Dzimumu līdztiesības integrētās pieejas kurss Civildienesta ierēdņiem un sociālajiem partneriem (skat.pievienotos dokumentus), kurā viena no kursa daļām paredzēta dzimumu līdztiesības integrētās pieejas kursa dalībniekiem, bet otra - dzimumu līdztiesības integrētās pieejas ekspertiem.
 • Prezentācija par dzimumu stereotipiskiem tēliem aviokompānijas Air Baltic Baltijas valstu žurnālā Baltic Outlook , 2003.gada rudens numurā.