gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Dzimumu līdztiesības komiteja 

2020.gada 22.janvāra Dzimumu līdztiesības komitejas darba kārtībapdf.gif - 641 B un protokolspdf.gif - 641 B

Sēdē izskatīto jautājumu prezentācijas:

 

Ar labklājības ministra U.Auguļa 2010.g. 10.maija rīkojumupdf.gif - 641 B tika izveidota Dzimumu līdztiesības komiteja (Komitejas nolikumspdf.gif - 641 B Komitejas nolikuma grozījumipdf.gif - 641 B, Komitejas nolikuma grozījumi pdf.gif - 641 B), kas aizstās agrāk darbojošos Dzimumu līdztiesības padomi. Komiteja ir koordinējoša institūcija dzimumu līdztiesības politikas jomā, kas veicina ministriju, nevalstisko organizāciju, sociālo partneru, pašvaldību un citu iesaistīto pārstāvju sadarbību un līdzdalību, lai sekmētu dzimumu līdztiesības politikas īstenošanu, pārraudzību un pilnveidošanu. Komitejas sastāvā ir gan valsts, gan nevalstisko organizāciju, gan sociālo partneru pārstāvji.
 
Ar 2013.gada 3.jūnija Labklājības ministres I.Viņķeles rīkojumu Nr.43pdf.gif - 641 B tika grozīts Dzimumu līdztiesības komitejas 2010.g. 10.maija rīkojums Nr.48 "Par Dzimumu līdztiesības komitejas izveidi
 
Ar labklājības ministra Ulda Auguļa 2014.gada 28.augusta rīkojumu Nr.82pdf.gif - 641 B grozīts Dzimumu  līdztiesības komitejas sastāvs, aizstājot līdzšinējos Iekšlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī biedrības "Latvijas Lauku sieviešu apvienība" pārstāvjus ar jauniem pārstāvjiem.
 
Ar labklājības ministra Ulda Auguļa 2016.gada 27.janvāra rīkojumu Nr.13pdf.gif - 641 B grozīts Dzimumu līdztiesības komitejas sastāvs.
 
Ar labklājības ministra Jāņa Reira 2018.gada 30.jūlija rīkojumu Nr.76 pdf.gif - 641 B  grozīts Dzimumu līdztiesības komitejas sastāvs. 
 
Ar labklājības ministres Ramonas Petravičas 2019.gada 21.marta rīkojums nr.30  grozīts Dzimumu līdztiesības komitejas sastāvs.  
 

Sēdē izskatīto jautājumu prezentācijas:

 

Sēdē izskatīto jautājumu prezentācijas un izdales materiāli:

Sēdē izskatīto jautājumu prezentācijas un izdales materiāli:

 
Sēdē izskatīto jautājumu prezentācijas un izdales materiāli:
 
   Sēdē izskatīto jautājumu prezentācijas un izdales materiāli:
Latvijas rādītāji Eiropas dzimumu līdztiesības indeksā pdf.gif - 641 B 

Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījumu rezultāti: dzimuma aspekta analīze pdf.gif - 641 B un

ieteikumi pdf.gif - 641 B 

  • 2018.gada 10.janvāra Dzimumu līdztiesības komitejas sēdes darba kārtībapdf.gif - 641 B un protokols pdf.gif - 641 B 
    Sēdē izskatīto jautājumu prezentācijas:

Plāna projekts sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2018.-2020.gadampdf.gif - 641 B 

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību jautājumi transporta politikāpdf.gif - 641 B 

Projekts "Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem"pdf.gif - 641 B 

"Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm. Vardarbībai patīk klusums."" pdf.gif - 641 B