gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Centrālā statistikas pārvalde (CSP)  ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Ekonomikas ministrijas pārraudzīb, un ir galvenā valsts statistikas darbu veicēja un koordinatore valstī. CSP regulāri apkopo datus par sieviešu un vīriešu situāciju un atšķirībām sabiedrībā Latvijā.