gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

I.Dzimumu līdztiesība un izglītība: 

viedo1.jpg - 10.61 KB

Visu, ko varam,
lai darām (1.-4.kl.)

video2.jpg - 9.1 KB

Domā pats
(5.-8.  klasei) 

video3.jpg - 6.68 KB

Stipri savā izvēlē
(9.-12.klase)

II.Dzimumu līdztiesība un darba tirgus

III.Dzimumu līdztiesības aspekti pašvaldību darbā

IV.Dzimumu līdztiesības principa integrēšana budžeta veidošanas procesos:

V.Vīrieši un dzimumu līdztiesība

VI.Vardarbība

VII. Dzimumu līdztiesība un zivsaimniecība:

VIII.Lauksaimniecība un lauku attīstība:

IX.  Dzimumu līdztiesība un apkārtējā vide:

X. Lēmumu pieņemšana (statistika):