gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta un dzimumu līdztiesības un sieviešu organizāciju sanāksme
2009.gada 28.oktobrī, plkst. 10:30
Labklājības ministrijā 2.k. 301.kab. (Portretu zāle) 

DARBA KĀRTĪBA

1) Informācija par Padomes secinājumiem „Pekina + 15"  par Pekinas Rīcības platformas īstenošanas progresu dalībvalstīs un Eiropas Savienības institūcijās" (SIPD).

2) Informācija par Padomes secinājumiem „Dzimumu līdztiesība izaugsmes un nodarbinātības stiprināšanai. Galvenie vēstījumi dzimumu līdztiesības jomā"(SIPD).

3) Informācija par Padomes secinājumiem "Veselīga un cienīga novecošana" (SIPD).

4) Informācija par Padomes secinājumiem „Par iekļaujoša darba tirgus veicināšanu" (SIPD).

5) Pašvaldības dienas krīžu centru darbība ( pārstāvis no LM Bērnu un ģimenes politikas nodaļas).

Citi jautājumi.