gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Projekta „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007. - 2013. gada plānošanas periodā (2008. - 2010. g.)" ietvaros notikuši 10 semināri „Kā nodrošināt horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas"?",

kuros piedalījušies kopsummā 488 dalībnieki. Semināri paredzēti struktūrfondu projektu pieteicējiem un vērtētājiem, lai projektu aktivitātēs tiktu ievēroti vecuma, invaliditātes un dzimumu līdztiesības aspekti. Projektā izstrādāta rokasgrāmata „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētajos projektos? Rokasgrāmata ES fondu projektu iesniedzējiem, īstenotājiem, vērtētājiem un ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbiniekiem",  kas tiks publicēta šā gada pavasarī.