gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Padome aicina izstrādāt priekšlikumus ar mērķi novērst atšķirības sieviešu un vīriešu atalgojumā par vienādu darbu.

Eiropas Parlaments 2008. gada 18. novembrī pieņēma likumdošanas iniciatīvu, kuras mērķis ir novērst atšķirības sieviešu un vīriešu atalgojumā par vienādu darbu. Deputātu pieņemtajā ziņojumā Eiropas Komisija tiek aicināta līdz nākamā gada beigām izstrādāt likumdošanas priekšlikumu, kas palīdzēs nevienlīdzību novērst, veicot izmaiņas pašreizējos noteikumos. Deputāti ieteic ieviest regulāras, obligātas uzņēmumu revīzijas par samaksu un šo pārskatu rezultātus publiskot. Lai novērstu negodprātīgu interpretāciju, Eiropai arī precīzāk jādefinē atalgojuma atšķirības pēc dzimuma, kā arī tādi jēdzieni kā tiešā un netiešā diskriminācija. Deputātu skatījumā nepieciešami arī objektīvi darba novērtējuma un pienākumu klasifikācijas mehānismi: no tiem jāizslēdz dzimumu aizspriedumi. Pienākumu uzlikšana darba devējiem nav pietiekami efektīva. Tādēļ deputāti iesaka dalībvalstīm, kā arī Eiropas Komisijai sākt pētījumu par to, cik efektīvi būtu papildināt likumdošanas aktus ar sankcijām. Tās varētu izpausties, piemēram, kā kompensācijas upuriem, administratīvi sodi, aizliegums piešķirt subsīdijas, pārkāpēju sarakstu publicēšana.