gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 


Sestdien, 2008. gada 13. septembrī, Jūrmalā Latvijas sieviešu tiesību aizstāvības organizācijas juridiski nostiprināja sadarbības formu, nodibinot biedrību „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls". Biedrības virsuzdevums ir apvienot Latvijas sieviešu organizācijas vienotā sadarbības tīklā, lai sekmētu sieviešu tiesību un interešu aizsardzību un turpināt 2003. gada 24. septembrī dibinātās neformālās organizāciju apvienības „Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīkls" darbību un aktivitātes. Biedrība plāno pārstāvēt sieviešu intereses dialogā ar nacionālajām, Eiropas un citām starptautiskajām institūcijām, turpinot darbību Eiropas Sieviešu lobijā.