gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 


2008. gada jūlijā Bērnu un ģimenes lietu ministrija laida klajā pētījumu  Pētījuma ietvaros tika plānots noskaidrot:
1) dažādu demogrāfisko grupu pilnvērtīgas attīstības, eksistences priekšnosacījumus, visefektīvāko dialogu ar valsti, instrumentu (pakalpojumu) kopumu valstī pilnvērtīga sabiedrības locekļa izaudzināšanai, t.sk. efektīvu koordinācijas sistēmu valstī;
2) ģimeņu (bez bērniem un atkarībā no bērnu skaita ģimenē) kvalitatīvās vajadzības;
3) bērnu dzimšanas ģimenē veicinošos un kavējošos faktorus un iespējamos risinājumus;
4) kā panākt pozitīvu pieeju bērnu audzināšanā šķirtās ģimenēs;
5) sabiedrības viedokli par ģimenes valsts pabalsta apmēra noteikšanu atkarībā no ģimenes ienākumiem;
6) kādi valsts kompensējošie pasākumi spētu aizvietot ģimenes valsts pabalstu. (Pētījums pieejams: http://www.bm.gov.lv/lat/informacija/jaunumi/?doc=10620)