gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 


Miljoniem Eiropas sieviešu būs tiesības izmantot garāku un labāku grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu - to paredz priekšlikumi, ar ko 3. oktobrī nākusi klajā Eiropas Komisija. Atsevišķā priekšlikumā plānots uzlabot arī apstākļus pašnodarbinātām sievietēm, nosakot viņām vienlīdzīgas iespējas brīvprātīgi izmantot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu. Šīs divas iniciatīvas ietilpst pasākumu paketē, kuras uzdevums ir uzlabot darba un ģimenes dzīves līdzsvaru visiem eiropiešiem - kā vīriešiem, tā sievietēm. (Plašāka informācija: http://www.esia.lv/lat/jaunumi/?doc=1131)