gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 


Saskaņā ar 3.oktobrī publicēto Eiropas Komisijas ziņojumu bērnu aprūpes pakalpojumu piedāvājums ES valstīs neatbilst vecāku vajadzībām, neskatoties uz zināmu situācijas uzlabošanos. Ziņojumā konstatēts, ka vairākums dalībvalstu nav sasniegušas 2002.gadā Barselonā Eiropas vadītāju izvirzītos mērķus par bērnu aprūpes nodrošināšanu 90% bērnu vecumā no trīs gadiem līdz skolas vecumam un 33% bērnu, kas jaunāki par trīs gadiem. (Pētījums pieejams http://www.esia.lv/lat/jaunumi/?doc=1132)

Bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamība ES dalībvalstīs
(mazāk un vairāk par 30 h nedēļā pret visu attiecīgā vecuma bērnu skaitu)

 

0-2 gadi

No 3 gadiem līdz obligātajam skolas vecumam

 

Dalībvalsts

1-29 h.

>30h.

Kopā

1-29 h.

>30h.

Kopā

 

DE

11 %

7 %

18 %

66 %

27 %

93 %

AT

3 %

1 %

4 %

55 %

16 %

71 %

BE

17 %

23 %

40 %

36 %

62 %

98 %

DK

7 %

66 %

73 %

16 %

80 %

96 %

ES

20 %

19 %

39 %

47 %

44 %

91 %

FI

5 %

21 %

26 %

21 %

56 %

77 %

FR

14 %

17 %

31 %

52 %

42 %

94 %

EL

2 %

8 %

10 %

41 %

20 %

61 %

IT

10 %

16 %

26 %

24 %

66 %

90 %

IE

13 %

5 %

18 %

80 %

13 %

93 %

LU

14 %

17 %

31 %

42 %

16 %

68 %

NL

41 %

4 %

45 %

82 %

7 %

89 %

PT

1 %

32 %

33 %

9 %

66 %

75 %

UK

28 %

5 %

34 %

65 %

24 %

89 %

SE

17 %

27 %

44 %

34 %

58 %

92 %

Jaunās dalībvalstis

BG

.

.

 

.

.

 

CY

7 %

18 %

25 %

36 %  

62 %

98 %

EE

6 %

12 %

18 %

7 %

78 %

85 %

HU

2 %

6 %

8 %

21 %

51 %

72 %

LV

2 %

14 %

16 %

4 %

56 %

60 %

LT

0 %

4 %

4 %

9 %

47 %

56 %

MT

5 %

3 %

8 %

32 %

25 %

57 %

PL

0 %

2 %

2 %

7 %

21 %

28 %

CZ

1 %

1 %

2 %

28 %

39 %

67 %

RO

.

.

 

.

.

 

SK

1 %

4 %

5 %

10 %

63 %

73 %

SI

3 %

26 %

29 %

15 %

66 %

81 %

Avots: Eurostat, EU-SILC 2006.