gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Biežāk uzdotie jautājumi par grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"

Jautājums:
Kas ir atbildīgs par nodarbināto apliecību izgatavošanu un izsniegšanu nodarbinātajiem?

Atbilde:
Nodarbinātā apliecību katram darbiniekam pēc personu apliecinoša dokumenta vai transportlīdzekļa vadītāja apliecības uzrādīšanas izgatavo un izsniedz darbuzņēmējs vai galvenais būvuzņēmējs, savstarpēji par to vienojoties.

Par to, lai būvobjektā neatrastos darbinieki, kuriem nav apliecības, ir atbildīgs galvenais būvuzņēmējs.

Jautājums:
Kā ir jānoformē nodarbinātā apliecība, kāda informācija tajā ir jānorāda?

Atbilde:
Noteikumos nav noteikts apliecības paraugs, apliecības izgatavotājam ir tiesības noformēt apliecību pēc saviem ieskatiem, bet obligāti norādot tajā šādu informāciju:

1) nodarbinātā vārds un uzvārds;

2) personas kods vai darba atļaujas numurs Latvijā nodarbinātajiem ārzemniekiem;

3) darba līguma vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datums un numurs;

4) darbuzņēmēja nosaukums;

5) nodarbinātā fotogrāfija;

6) darbuzņēmēja vai galvenā būvuzņēmēja zīmogs.

Jautājums:
Vai darbiniekam katrā būvobjektā ir jābūt savai apliecībai?

Atbilde:
Nē, - darbuzņēmējs var izsniegt nodarbinātajam vienu apliecību, ar kuru viņš var iekļūt visos būvobjektos, kuros viņš veic darbu.

Jautājums:
Vai apliecība nodarbinātajam ir jāizsniedz jau no pirmās darba dienas?

Atbilde:
Apliecība nodarbinātajam ir jāizgatavo un jāizsniedz piecu darba dienu laikā. Ja nodarbinātā apliecība, uzsākot darbu, vēl nav izsniegta, galvenais būvuzņēmējs vai, ja tāda nav, - pasūtītājs ir tiesīgs ielaist būvobjekta teritorijā nodarbināto arī pēc personu apliecinoša dokumenta vai transportlīdzekļa vadītāja apliecības uzrādīšanas, bet ne ilgāk kā piecas darba ­dienas pēc kārtas.

Jautājums:
Kā rīkoties gadījumā, ja nodarbinātā apliecība ir nozaudēta?

Atbilde:
Ja nodarbinātā apliecība ir nozaudēta, galvenais būvuzņēmējs vai, ja tāda nav, - pasūtītājs ir tiesīgs ielaist būvobjekta teritorijā nodarbināto arī pēc personu apliecinoša dokumenta vai transportlīdzekļa vadītāja apliecības uzrādīšanas, bet ne ilgāk kā piecas darba ­dienas pēc kārtas. Par nodarbinātā apliecības nozaudēšanu nodarbinātajam nekavējoties ir jāpaziņo projekta izpildes koordinatoram vai galvenajam būvuzņēmējam, kā arī darbuzņēmējam, ja apliecību izsniedzis darbuzņēmējs. Galvenais būvuzņēmējs vai, ja tāda nav, - pasūtītājs nodarbinātā apliecības nozaudēšanas faktu reģistrē un šo informāciju uzglabā līdz jaunas apliecības izgatavošanai, lai būtu iespējams noteikt, kad tieši apliecība ir nozaudēta un kad ir pagājušas piecas darba dienas, kuru laikā ir jāizsniedz jauna apliecība.

Jautājums:
Kas ir atbildīgs par būvobjektā nodarbināto saraksta sastādīšanu?

Atbilde:
Darbuzņēmējam ir pienākums nodrošināt, lai būvobjektā atrastos tajā nodarbināto saraksts. Ja būvdarbus veic vairāki darbuzņēmēji, tiem ir jāiesniedz galvenajam būvuzņēmējam katram savu būvobjektā nodarbināto saraksts, ko apstiprina ar parakstu un zīmogu. Gadījumā, ja galvenā būvuzņēmēja nav, bet pasūtītājs darbu veikšanai pieaicina vairākus darbuzņēmējus, tiem ir pienākums iesniegt nodarbināto sarakstu pasūtītājam.

Jautājums:
Kas ir jānorāda nodarbināto sarakstā?

Atbilde:
Nodarbināto sarakstā norāda šādu informāciju par nodarbinātajiem:

1)vārds un uzvārds;

2) personas kods vai darba atļaujas numurs Latvijā nodarbinātajiem ārzemniekiem;

3) darba līguma vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datums un numurs;

4) darbuzņēmēja nosaukums.

Jautājums:
Kam un kā ir jāuzglabā nodarbināto saraksti?

Atbilde:
Par sarakstu glabāšanu atbildīgs ir galvenais būvuzņēmējs un tie ir jāglabā būvobjektā līdz attiecīgās būves pieņemšanai ekspluatācijā. Gadījumā, ja galvenā būvuzņēmēja nav, bet pasūtītājs darbu veikšanai pieaicina vairākus darbuzņēmējus, par nodarbināto sarakstu glabāšanu ir atbildīgs pasūtītājs.