gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Statistika

Informācija par situāciju darba tiesisko attiecību un nereģistrētās nodarbinātības jomā pieejama Valsts darba inspekcijas mājas lapā: www.vdi.gov.lv.

VDI darbības pārskati