gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Par vienota nodarbināto personu reģistra izveidošanas nepieciešamību

Ministru kabineta 2006.gada 30.novembrī izskatītajā informatīvajā ziņojumā "Par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai" (protokollēmums Nr.62 31.§.) vienota nodarbināto personu reģistra izveidošana tika paredzēta kā viens no ilgtermiņa risinājumiem nereģistrētās nodarbinātības samazināšanai.

Priekšlikumus vienota nodarbināto personu reģistra izveidošanas nepieciešamībai izstrādāja darba grupa, kuras sastāvā bija Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pārstāvji.

Darba grupa, izvērtējot nodarbināto personu reģistra izveidošanas nepieciešamību, secināja, ka nepieciešamā informācija par nodarbinātās personas statusu jau pašreiz ir Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā, tādēļ jauna reģistra veidošana nav nepieciešama, bet ir jānodrošina Valsts ieņēmuma dienesta un Valsts darba inspekcijas informācijas apmaiņas sistēmas operativitāte:

  1. jāveicina Valsts darba inspekcijas datubāžu attīstība un administratīvās spējas stiprināšana, paredzot informācijas apmaiņu ar Valsts ieņēmumu dienesta datubāzi;
  2. Finanšu ministrijai jāveicina Valsts ieņēmumu dienesta datubāžu attīstība, nodrošinot informatīvās kampaņas par Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, lai veicinātu nodarbināto personu elektronisku reģistrēšanu;
  3. normatīvajos aktos jānosaka darba devēja pienākums un atbildība ieviest nodarbinātā apliecības nereģistrētās nodarbinātības riska nozarēs - būvniecības, mežsaimniecības un tirdzniecības nozarēs, kas nodrošinātu personas identificēšanu darba vietā.