gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Kompetentās institūcijas 

Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 1.panta 10.punktu kompetenta institūcija ir institūcija, kura uz attiecīga līguma pamata veic darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Kompetento institūciju kompetences novērtēšanu reglamentē Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumi Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību".

Saskaņā ar šiem noteikumiem kompetentā institūcija ir tiesīga veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos, ja tai piešķirts kompetentās institūcijas statuss un tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:

1. tai ir sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma, un tās kompetence darba aizsardzības jautājumos ir novērtēta atbilstoši noteikumu Nr.723 prasībām;

2. kompetentā institūcija ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamās kļūdas dēļ pakalpojuma saņēmējam radušos zaudējumus, kas sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā, bet ne mazāk kā 28460 euro apmērā;

3. kompetentajā institūcijā strādā speciālists ar profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, kā arī arodveselības un arodslimību ārsts.

4. institūcijas rīcībā mērījumu veikšanai darba vidē ir sava akreditēta laboratorija vai sava kalibrēta mēraparatūra, vai arī noslēgts sadarbības līgums ar akreditētu laboratoriju, kura veiks darba vides faktoru mērījumus.

Novērtēšana

Lai apliecinātu savu kompetenci darba aizsardzības jautājumos, komersants, kas vēlas iegūt kompetentas institūcijas statusu, vēršas kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijā, kas veic kompetences novērtēšanu darba aizsardzības jomā atbilstoši standarta LVS EN ISO 9001 : 2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" un Ministru kabineta noteikumu Nr.723 prasībām.

Veicot komersanta kompetences novērtēšanu darba aizsardzības jomā, kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija ņem vērā:

1. prasības kompetentās institūcijas personālam;

2. institūcijas resursu un tehnisko iespēju (piemēram, darba aprīkojums, laboratorijas iekārtas) atbilstību paredzētajiem pakalpojumiem.

Ja institūcijas kompetence novērtēta kā atbilstoša noteikumu Nr.723 un standarta prasībām, kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija izsniedz tai kvalitātes sistēmas sertifikātu, norādot tajā institūcijas atbilstību noteikumu Nr.723 prasībām.

Pēc kvalitātes sistēmas sertifikāta iegūšanas, komersantam jāiesniedz Labklājības ministrijā iesniegums, izmantojot noteikumu Nr.723 pielikumā iekļauto iesnieguma formuword.gif - 648 B, kurā norāda:

  • komersanta vai komersanta struktūrvienības nosaukumu,  
  • komersanta vai komersanta struktūrvienības vadītāju;
  • juridisko adresi;
  • ja kompetentās institūcijas statuss piešķirams kāda komersanta struktūrvienībai, ziņas par piederību komersantam;
  • kontaktinformāciju, kas iekļaujama kompetento institūciju sarakstā (adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese).

Minētajam iesniegu­mam jāpievieno šādi dokumenti:

1. kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas izsniegtā kvalitātes sistēmas sertifikāta kopija;

2. darba devēja apliecinājums par darba aizsardzības vecākā speciālista un arodveselības un arodslimību ārsta nodarbināšanu, norādot viņu darba līgumu noslēgšanas datumu, numuru un termiņu;

3. kompetentās institūcijas personāla zināšanas un kompetenci aplieci­nošu dokumentu (universitātes diplomu vai sertifikātu) kopijas;

4. pierādījumi par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ne mazāk kā 28460 euro apmērā, kas garantē kompetentās institūcijas kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu (apdrošināšanas polisē norāda arī nodarbinātā darba aizsardzības speciālista un arodveselības un arodslimību ārsta vārdus), pievienojot kvīti vai bankas maksājumu uzdevumu, kas apliecina veikto samaksu par apdrošināšanas polisi;

5. ja kompetentā institūcija ir kāda uzņēmuma struktūrvienība, - uzņē­muma struktūrshēma;

6. kompetentās institūcijas plānoto pakalpojumu apraksta.

Labklājības ministrijas amatpersona 10 darbdienu laikā izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par kompetentas institūcijas statusa piešķiršanu vai atteikumu, vai arī lūdz komersantam 10 darbdienu laikā iesniegt papildus informāciju.

Ja lēmums ir pozitīvs, Labklājības ministrija piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas iekļauj informāciju Labklājības ministrijas mājas lapā (index.php?option=com_content&view=article&id=80164) un nosūta informāciju publicēšanai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis". Ja arī pats komersants arī vēlas saņemt lēmumu, iesnieguma formā jāatzīmē attiecīgā izvēlne.

Ja lēmums ir negatīvs, Labklājības ministrija nosūta to pretendentam, kuram ir tiesības to apstrīdēt mēneša laikā, iesniedzot iesniegumu Labklājības ministrijas valsts sekretāram.

Sniedzot darba aizsardzības pakalpojumu uzņēmumam, kas nodar­bojas ar komercdarbību atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumiem Nr.99 „Noteikumi par komerc­darbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju", darba vides iekšējo uzraudzību (tai skaitā darba vides riska novērtēšanu) uzņēmumā kopīgi veic darba aizsardzības vecākais speciālists un arodveselības un arodslimību ārsts, apstiprinot ar savu parakstu gan darba vides risku novērtējumu, gan sastādīto darba aizsardzības pasākumu plānu.

Par darba aizsardzības pakalpojumus sniegšanu, neievērojot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, paredzēti sodi Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Kompetento institūciju saraksts ir pieejams sadaļā Darba devējiem > Kompetentās institūcijas, kompetenti speciālisti > Noderīgi

800x600 Normal 0 false false false LV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Normal 0 false false false LV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}