gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Darba aizsardzības pakalpojumu sistēma 

Darba aizsardzības likums, kurā ir iestrādātas ES likumdošanas prasības jau no tā spēkā stāšanās dienas (2002.gada 1.janvāra) paredzēja izveidot darba aizsardzības sistēmu, kas paredz uzņēmumiem iespēju, bet atsevišķos gadījumos obligāti, piesaistīt kompetentus speciālistus un kompetentas institūcijas darba aizsardzības jomā. Eiropā kompetento institūciju un speciālistu modelis darbojās jau iepriekš, bet Latvijā tas pilnvērtīgi sāka darboties tikai no 2006.gada 1.janvāra.

Šo jomu reglamentē Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumi Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" un Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumi Nr.99 „Noteikumi par komerc­darbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju".

Darba aizsardzības pakalpojumu sistēma katrā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir atšķirīga un atšķirīgas ir arī prasības gan uzņēmumiem, gan pakalpojumu sniedzējiem - kompetentajiem speciālistiem un institūcijām. Izstrādājot Latvijas darba aizsardzības pakalpojumu sistēmu, tika izpētīti vairāku Eiropas Savienības valstu modeļi, tai skaitā Dānijas, Nīderlandes, Beļģijas un Spānijas. Saprotams, ka sākotnēji prasības nevar būt tikpat augstas kā tās ir citās valstīs, kur šāda sistēma jau strādājusi vairākus gadus un pat gadu desmitus, tādēļ, nosakot prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem, kā arī uzņēmumiem, kuriem obligāti jāpiesaista kompetentās institūcijas, sistēma tika izstrādāta maksimāli elastīga attiecībā pret uzņēmumiem, bet attiecībā uz kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem prasības ir noteiktas minimālajā līmenī, kas garantētu noteiktu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Ar kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem ir jāsaprot trešās puses speciālisti un institūcijas (komersanti), ko darba devējs piesaista sava uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas sakārtošanai, tai skaitā darba vides risku novērtēšanai un preventīvo pasākumu izstrādei.

Salīdzinoši augstākas prasības ir kompetentajām institūcijām, jo bīstamos komercdarbības veidos uzņēmumiem ir obligāti jāpiesaista kompetentas institūcijas pakalpojumi (ja vien uzņēmumā nav nodarbināts savs speciālists ar atbilstošu izglītību darba aizsardzībā), savukārt kompetenta speciālista piesaistīšana visos gadījumos ir brīva darba devēja izvēle.

Sīkāka informācija par iespējām izveidot darba aizsardzības organizatorisko sistēmu, piesaistot kompetento institūciju vai kompetento speciālistu vai arī nodarbinot darba aizsardzības speciālistu uzņēmumā, pieejama sadaļā Darba devējiem > Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra uzņēmumā