gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Aktīvās darba tirgus politikas pasākumi  

Aktīvās darba tirgus politikas ir nozīmīgs instruments lai veicinātu nodarbinātību, cilvēka spējām un interesēm atbilstošas profesijas izvēli un konkurētspējas palielināšanos darba tirgū. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumi veicina bezdarbnieku un darba meklētāju iespējas aktīvi iesaistīties darba meklējumos un iekļauties darba tirgū.

Saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu, aktīvās darba tirgus politikas pasākumi Latvijā ir šādi:

Citi pasākumi

  • Apmācības programmas pieaugušo iesaistei mūžizglītībā

 

Detalizētāku pasākumu aprakstu skatīt sadaļās „darba meklētājiem", „jauniešiem", „darbiniekiem", „darba devējiem" un „personām ar invaliditāti".

Informācija par pasākumiem pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā.