gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Bērni un ģimene

Pētījums veikts Valsts kancelejas administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē" (identifikācijas Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/ CFLA/004/002) 4.2.aktivitātes „Funkciju auditu veikšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2012/40 ESF) ietvaros. Projektu 100 % apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.

  • Ģimenes politika ES valstīs
  • Demogrāfija
  • Ielas bērni:
  • 2006. Tētis mājās (Men equal, men different)

Apkopoti pirmie rezultāti pētījumā, kas tiek veikts starptautiskā projekta „Tētis mājās" (Men equal, men different) ietvaros. Projektu īstenoja LR Bērnu un ģimenes lietu ministrija un Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība sadarbībā ar pētniekiem Dānijā, Francijā un Bulgārijā. Tā galvenais mērķis bija noskaidrot vīrieša kā tēva stāvokli un iespējas Latvijas publiskajā, likumdošanas un uzņēmējdarbības vidē. 

  • Laulība: